Mistä jäsenmaksu koostuu ja miten se maksetaan?

Jäsenmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta sen suuruus on noin 0,90 %. Prosenttiosuus vaihtelee hieman paikallisyhdistyksittäin, sillä ne päättävät itse omasta jäsenmaksustaan. Ammattijärjestön jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Jäseneltä perittävä jäsenmaksu sisältää:

• valtakunnallisen TOOL ry:n jäsenmaksun
• alue- ja paikallisyhdistyksen jäsenmaksut
• työttömyyskassan jäsenmaksun
• TOOLin, OAJ:n ja Akavan jäsenedut

Sähköinen liittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan, jonka OAJ toimittaa allekirjoitettavaksi työnantajallesi. Jäsenmaksun perintä alkaa liittymislomakkeen allekirjoituspäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Mikäli et halua myöntää työnantajalle valtakirjaa, joka oikeuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta, voit myös huolehtia jäsenmaksun maksamisesta itse.

Alennettu jäsenmaksu

Jäsenmaksusi täysin palkattomilta ajanjaksoilta on 6 €/kalenterikuukausi. Alennettuun jäsenmaksuun oikeuttavat:

• vanhempainloma
• hoitovapaa
• kesäkeskeytys
• opintovapaa
• työttömyys
• virkavapaa
• vuorotteluvapaa
• KELA:n tai eläkelaitoksen maksama päiväraha.

Tilanteesi muuttuessa siten, että olet oikeutettu alennettuun jäsenmaksuun, päivitä tieto omattiedot.oaj.fi .

Muista pitää jäsentietosi ajan tasalla,  (esim. kun työtilanteesi muuttuu), lisätietoja löydät täältä . Osoitteessa omattiedot.oaj.fi voit milloin tahansa tarkistaa ja päivittää jäsentietojasi . Voit myös tarkistaa, laskea ja maksaa jäsenmaksujasi jäsenmaksulaskurin avulla.

Työttömyysturva

TOOLin jäsenenä kuulut Opettajien Työttömyyskassaan. Työttömyyspäivärahaa maksetaan työttömyysturvalain mukaisesti: opettajien kohdalla alan poikkeukselliset työaikasäädökset on kuitenkin otettu huomioon siten, että työssäoloehdosta opetusalalla säädetään laissa erikseen. Mikäli haluat kysyä lisää työttömyysturvasta ja/tai hakea sitä, ole yhteydessä http://www.opetk.fi/Opetus ja tiede -työttömyyskassaan