Mistä jäsenmaksu koostuu ja miten se maksetaan?

Jäsenmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, josta sen suuruus on noin 1 %. Prosenttiosuus vaihtelee hieman paikallisyhdistyksittäin, sillä ne päättävät itse omasta jäsenmaksustaan. Ammattijärjestön jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Jäseneltä perittävä jäsenmaksu sisältää:

• valtakunnallisen TOOL ry:n jäsenmaksun
• alue- ja paikallisyhdistyksen jäsenmaksut
• työttömyyskassan jäsenmaksun
• TOOLin, OAJ:n ja Akavan jäsenedut

Sähköinen liittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan, jonka OAJ toimittaa allekirjoitettavaksi työnantajallesi. Jäsenmaksun perintä alkaa liittymislomakkeen allekirjoituspäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Mikäli et halua myöntää työnantajalle valtakirjaa, joka oikeuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkasta, voit myös huolehtia jäsenmaksun maksamisesta itse. Mikäli haluat huolehtia jäsenmaksujen maksamisesta itsenäisesti, ole hyvä ja pyydä viitesiirtoja ja toimintaohjeet TOOLin jäsenrekisteristä: jasenrek@tool.fi

Tietoa mahdollisuudesta alennettuun jäsenmaksuun ja ohjeet työtilanteesi muutoksista ilmoittamiseen löytyvät täältä

Kun TOOLin jäsenet jäävät eläkkeelle, he voivat valita eläkeläisjäsenyyden OAJ:n senioreista (30 €) tai TOOL:in eläkeläisjäsenyyden (20 €), joko vai toisen tai halutessaan voivat kuulua myös molempiin (silloin jäsenmaksu olisi 30 €+20 €=50 €).

Jäsenen tulee itse huolehtia siitä, että jäsenmaksut tulevat maksetuiksi ajallaan. Esimerkiksi palkkakuitistasi voit helposti tarkistaa, että jäsenmaksu on peritty. Näin varmistat, että sinulla säilyy oikeus jäsenetuihin ja työttömyyskassan etuuksiin. LIITY JÄSENEKSI TÄSTÄ