Ohjeet muutoksista ilmoittamiseen

Tältä sivulta löydät toimintaohjeet ja lomakkeet yleisimpien muutosten ilmoittamista varten. Apunasi epäselvissä tilanteissa palvelee TOOLin jäsenrekisteri, johon voit olla yhteydessä maanantaista torstaihin klo 9-15.

jasenrek@tool.fi tai 040 960 9211

Nimen ja yhteystietojen muutos: ole hyvä ja ilmoita muutoksista täyttämällä MUUTOSILMOITUSLOMAKE

Työnantajan vaihtuminen

Mikäli työnantajasi vaihtuu, ole hyvä ja ilmoita asiasta täyttämällä SIIRTYMISLOMAKE. Lomakkeella voit myöntää jäsenmaksun perintävaltuutuksen uudelle työnantajallesi. Vaikka käyttäisit viitesiirtoja, on lomake täytettävä, jotta saamme tiedon paikallisyhdistyksen/opettajayhdistyksen vaihtumisesta.

Jäsenmaksut useammasta opettajantehtävästä

Jos toimit opettajana tai tuntiopettajana useammassa oppilaitoksessa, olet jäsenmaksuvelvollinen kaikesta tekemästäsi opetustyöstä. Voit hoitaa jäsenmaksut joko toimittamalla perintävaltakirjan kaikille työnantajillesi tai itsenäisesti viitesiirtoja käyttäen. Viitesiirtoja ja opastusta saat TOOLin jäsenrekisteristä

Poikkeavat jäsenmaksut

Mikäli teet tilapäisesti muuta kuin opettajantyötä, tulee sinun tänä aikana suorittaa jäsenmaksut kyseisen työn palkkauksen perusteella: kuitenkin enintään sen mukaan, mitä olisit velvollinen suorittamaan opettajan virkasi tai toimesi mukaisesta palkasta.

Alennettu jäsenmaksu

Jäsenmaksusi täysin palkattomilta ajanjaksoilta on 8,50 €/kalenterikuukausi. Alennettuun jäsenmaksuun oikeuttavat:

• äitiys-/ isyysloma tai vanhempainloma
• hoitovapaa
• kesäkeskeytys
• opintovapaa
• työttömyys
• virkavapaa
• vuorotteluvapaa
• KELA:n tai eläkelaitoksen maksama päiväraha.

Tilanteesi muuttuessa siten, että olet oikeutettu alennettuun jäsenmaksuun, ole hyvä ja ilmoita siitä meille täyttämällä MUUTOSILMOITUSLOMAKE.

Työttömyysturva

TOOLin jäsenenä kuulut Opettajien Työttömyyskassaan. Työttömyyspäivärahaa maksetaan työttömyysturvalain mukaisesti: opettajien kohdalla alan poikkeukselliset työaikasäädökset on kuitenkin otettu huomioon siten, että työssäoloehdosta opetusalalla säädetään laissa erikseen. Mikäli haluat kysyä lisää työttömyysturvasta ja/tai hakea sitä, ole yhteydessä Opettajien Työttömyyskassaan

Eroamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä on aina ilmoitettava kirjallisesti TOOLin jäsenrekisteriin: jasenrek@tool.fi