Valtuusto

Valtuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Kukin jäsenyhdistys nimeää kokouksessaan liiton valtuustoon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhden jäsenen ja varajäsenen. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Jäsenistöä tiedotetaan valtuuston päätöksistä Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä.

Valtuuston kokoukset vuonna 2020

Syysvaltuuston kokous webex-etäyhteydellä 13.11.2020 klo 16-20

Valtuusto 2020 : (merkintätapa valtuutettu – valtuutetun varajäsen) Valtuutetun varajäsen ei ole henkilökohtainen: mikäli jäsenyhdistyksessä on useampi kuin yksi valtuutettu, voi kuka tahansa yhdistyksen valtuutettujen varaedustajista osallistua hänen tilallaan.

Valtuuston puheenjohtaja
Reijo Manninen

Arcada
Kim Rancken – Jonny Karlsson

Ekenäs/Åland
Rolf Gammals – Mats Lindholm

Hämeenlinna
Heikki Hannula – Pekka Rantakylä
Timo Karppinen – Päivi Pynnönen

Joensuu
Merja Öhman –

Jyväskylä
Esa Salmikangas – Ida Arhosalo
Pekka Lähdesmäki – Karo Saharinen

Kajaani
Arja Sirviö – Jussi Ala-Hiiro

Kemi
Päivi Honka – Markku Saastamoinen

Kokkola

Kotka
Lassi Salminen – Jyri Mulari

Kuopio
Eero Holmlund – Laila Uronen

Lahti
Reijo Heikkinen

Lappeenranta
Eija Hauska-Mertanen – Paula Kokko

Metropolia
Ilpo Kuivanen – Heidi Martin
Tapani Järvenpää – Jouni Ruotsalainen
Timo Junell – Taija Salminen
Tomi Hämäläinen – Tiina Aalto

Mikkeli
Teemu Manninen – Anna Forsström

Oulu
Timo Heikkinen – Aira Huhta
Ville Salmi – Tuija Partanen

Pori
Timo Tommila – Samuli Kivisaari
Pekka Huhtala – Jarmo Juhola

Rovaniemi
Juhani Angelva – Ritva Lampela

Seinäjoki
Jouni Björkman – Ismo Tupamäki
Arto Saariaho – Heikki Heiskanen

Tampere
Eeva-Leena Tuominen – Lauri Hietalahti
Jari Puranen – Lasse Hillman
Reijo Manninen – Juuso Huhtiniemi

Turku
Robert Stolpe – Sari Loppela-Rauha
Tommy Nyman – Mika Jokinen

Vaasa
Henrik Niemelä – Ghodrat Moghadampour

Varkaus
Harri Heikura – Olli-Pekka Kähkönen

Vasa
Mats Borg – Kenneth Ehrström

Ylivieska
Jari Halme – Hannu Leppälä