Hallitus

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja on vastuussa toiminnastaan valtuustolle. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitsee valtuuston syyskokous aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla kolme kautta.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä ja linjauksista Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä. Kaikista TOOLin toimintaan liittyvistä asioista voi olla yhteydessä hallitukseen, ensisijaisesti puheenjohtajaan.

TOOL SÄÄNNÖT

TOOL Matkustusohje 2024

TOOL Matkalasku 2024

TOOLin hallituksen kokoukset kevätkaudella 2024

Pe 26.1. 2024 Hallituksen hybridikokous Akavatalolla

Pe 1. – la 2.2. 2024 Hallituksen kokous Vierumäellä

Pe 15.3. 2024 Hallituksen hybridikokous Akavatalolla

Pe 19.4. 2024 Hallituksen kokous

Ma 20.5. 2024 Hallituksen verkkokokous

TOOLin hallitus 2024

Puheenjohtajisto

Jarno Varteva, puheenjohtaja

jarno.varteva@metropolia.fi
040 334 1591

Esa Salmikangas, ensimmäinen varapuheenjohtaja
esa.salmikangas@jamk.fi
040 716 7285

Ari Ekholm, toinen varapuheenjohtaja

ari.ekholm@samk.fi
040 485 1441

Hallituksen jäsenet

Arto Saariaho
arto.saariaho@seamk.fi
040-680 7113

Lasse Hillman
lasse.hillman@tuni.fi
040 637 5650

Merja Öhman
merja.ohman@karelia.fi
050 404 6881

Päivi Honka

paivi.honka@lapinamk.fi

0406495584

Olli-Pekka Kähkönen
olli-pekka.kahkonen@savonia.fi
044-7856752

Tapani Järvenpää
tapani.jarvenpaa@metropolia.fi

Hallituksen varajäsenet

Alla Lemechkova-Toivonen
alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi

Timo Junell
timo.junell@metropolia.fi

Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@lab.fi

Ville Salmi
ville.salmi@oamk.fi

Jani Lampiola
jlampiola@gmail.com

Pekka Huhtala
pekka.huhtala@samk.fi

Hallitustyöskentelyyn osallistuvat

Lauri Hietalahti
Toolin OAJ-valtuutettu

Reijo Manninen
Toolin valtuuston puheenjohtaja

Mirka Airesvuo
Toolilaisen päätoimittaja

Alla Lemechkova-Toivonen

Opettajankoulutustyöryhmän jäsen

OAJ:n valtuusto 2022-2026

TOOLin OAJ:n valtuutetut:

Lauri Hietalahti ja Jarno Varteva

TOOLin OAJ varavaltuutetut:

Heikki Heiskanen ja Mari Järvenmäki

OAOn edustukset 2022-2024

OAO:n puheenjohtaja

Lauri Hietalahti

OAJ:n hallitus    

Lauri Hietalahti   - varsinainen jäsen ja 2. varapuheenjohtaja

OAO:n hallitus

Esa Salmikangas - varsinainen jäsen

Jarno Varteva - varajäsen, läsnäolo ja puheoikeus

Koulutuspoliittinen toimikunta

Jarno Varteva  - varajäsen

Opettajankoulutustyöryhmä

Alla Lemechkova-Toivonen - varsinainen jäsen

Työhyvinvointityöryhmä 

Jarno Varteva - varsinainen jäsen

Korkeakoulutyöryhmä

Jarno Varteva - varsinainen jäsen

Esa Salmikangas - varajäsen