Hallitus

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja on vastuussa toiminnastaan valtuustolle. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitsee valtuuston syyskokous aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta eli kolme kautta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä ja linjauksista Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä.

TOOL SÄÄNNÖT

TOOL Matkalasku 2021

Kevätkauden 2021 kokoukset:

pe 22.1. klo 10-16
pe 19.2. klo 10-16
pe 19.3. klo 10-16
pe 16.4. klo 12-15 (iltapäivällä TOOL kevätvaltuusto)
pe 21.5. klo 10-16
ti 8.6. klo 10-16

TOOLin hallituksen varajäsenvuorot kevätkaudella 2021

22.1. Ville Salmi
19.2. Tiina Aalto
19.3. Tapani Järvenpää
16.4. Tommy Nyman
21.5. Päivi Honka
8.6. Riitta Niemelä

TOOLin hallitus 2021

Puheenjohtajisto

Jarno Varteva
jarno.varteva@metropolia.fi
040 334 1591

Esa Salmikangas, ensimmäinen varapuheenjohtaja
esa.salmikangas@jamk.fi
040 716 7285

Leif Östman, toinen varapuheenjohtaja
leif.ostman@novia.fi
050 302 8314

Hallituksen jäsenet

Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@seamk.fi
040 830 4269

Lasse Hillman
lasse.hillman@tuni.fi
040 637 5650

Robert Stolpe
robert.stolpe@axxell.fi
040 057 6126

Timo Savallampi
timo.savallampi@savonia.fi
044 260 3811

Alla Lemechkova-Toivonen
alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi
050 542 7976

Ari Ekholm
ari.ekholm@samk.fi
040 485 1441

Hallituksen varajäsenet

Päivi Honka
paivi.honka@lapinamk.fi

Tapani Järvenpää
tapani.jarvenpaa@metropolia.fi

Tiina Aalto
tiina.aalto@metropolia.fi

Ville Salmi
ville.salmi@oamk.fi

Tommy Nyman
tommy.nyman@novia.fi

Riitta Niemelä
riitta.niemela@vamk.fi

Riitta Niemelä
riitta.niemela@vamk.fi

Hallitustyöskentelyyn osallistuvat

Lauri Hietalahti
Toolin OAJ-valtuutettu

Reijo Manninen
Toolin valtuuston Puheenjohtaja

Mirka Airesvuo
Toolilaisen päätoimittaja