Hallitus

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja on vastuussa toiminnastaan valtuustolle. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitsee valtuuston syyskokous aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta eli kolme kautta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä ja linjauksista Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä.

TOOL SÄÄNNÖT

TOOL Matkustusohje 2022

TOOL Matkalasku 2022

TOOLin hallituksen kokoukset syyskaudella 2022

to 1.9.2022 hallituksen hybridi kokous – Akavatalo

pe 7.10- la 8.9.2022 hallituksen hybridi kokous – Kouvola

pe 25.11.2022 hallituksen hybridi kokous – Akavatalo

pe 16.12.2022 hallituksen hybridi kokous

TOOLin hallituksen varajäsenvuorot syyskaudella 2022

to 1.9.2022 Tommy Nyman

pe 7.10- la 8.9.2022 Riitta Niemelä

pe 25.11.2022 Ville Salmi

pe 16.12.2022 Timo Junell

TOOLin hallitus 2022

Puheenjohtajisto

Jarno Varteva, puheenjohtaja

jarno.varteva@metropolia.fi
040 334 1591

Esa Salmikangas, ensimmäinen varapuheenjohtaja
esa.salmikangas@jamk.fi
040 716 7285

Ari Ekholm, toinen varapuheenjohtaja

ari.ekholm@samk.fi
040 485 1441

Hallituksen jäsenet

Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@seamk.fi
040 830 4269

Lasse Hillman
lasse.hillman@tuni.fi
040 637 5650

Robert Stolpe
robert.stolpe@axxell.fi
040 057 6126

Päivi Honka

paivi.honka@lapinamk.fi

0406495584

Olli-Pekka Kähkönen
olli-pekka.kahkonen@savonia.fi
044-7856752

Tapani Järvenpää
tapani.jarvenpaa@metropolia.fi

Hallituksen varajäsenet

Alla Lemechkova-Toivonen
alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi

Timo Junell
timo.junell@metropolia.fi

Tiina Aalto
tiina.aalto@metropolia.fi

Ville Salmi
ville.salmi@oamk.fi

Tommy Nyman
tommy.nyman@novia.fi

Riitta Niemelä
riitta.niemela@vamk.fi

Hallitustyöskentelyyn osallistuvat

Lauri Hietalahti
Toolin OAJ-valtuutettu

Reijo Manninen
Toolin valtuuston puheenjohtaja

Mirka Airesvuo
Toolilaisen päätoimittaja

Alla Lemechkova-Toivonen

Opettajankoulutustyöryhmän jäsen

OAJ:n valtuusto 2022-2026

TOOLin OAJ:n valtuutetut:

Lauri Hietalahti ja Jarno Varteva

TOOLin OAJ varavaltuutetut:

Heikki Heiskanen ja Mari Järvenmäki

OAOn edustukset 2022-2024

OAO:n puheenjohtaja

Lauri Hietalahti

OAJ:n hallitus    

Lauri Hietalahti   - varsinainen jäsen ja 2. varapuheenjohtaja

OAO:n hallitus

Esa Salmikangas - varsinainen jäsen

Jarno Varteva - varajäsen, läsnäolo ja puheoikeus

Koulutuspoliittinen toimikunta

Jarno Varteva  - varajäsen

Opettajankoulutustyöryhmä

Alla Lemechkova-Toivonen - varsinainen jäsen

Työhyvinvointityöryhmä 

Jarno Varteva - varsinainen jäsen

Korkeakoulutyöryhmä

Jarno Varteva - varsinainen jäsen

Esa Salmikangas - varajäsen