Hallitus

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja on vastuussa toiminnastaan valtuustolle. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitsee valtuuston syyskokous aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta eli kolme kautta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä ja linjauksista Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä.

TOOL SÄÄNNÖT

Kevään 2019 hallituksen kokoukset ja muut tärkeät päivät:

TOOLin hallituksen kokousajat ja muut tärkeät päivät kevätkaudella 2019

perjantai 25.1.2019 hallituksen kokous klo 12-16, Akavatalo (Educa-messut ovat 25.-26.1.2019)
Järjestö-työryhmä klo 9.30-11.15.

perjantai 22.2.2019 hallituksen kokous klo 12-16, Akavatalo
KOPO-työryhmä klo 9.30-11.15.

keskiviikko 27.3.2019 kokous Vaasassa klo 15-18
Inssiforum

torstai 4.4.-5.4.2019 hallituksen kokous + OAJ-neuvottelu Onnelassa (Rantatie 34, 04310 Tuusula)

torstai 11.4.2019 TOOLin koulutuspäivä aktiiveille, Akavatalo

 perjantai 26.4.2019 lyhyt hallituksen kokous ennen kevätvaltuuston kokouksen aloittamista, hotelli Clarion

perjantai-lauantai 26.-27.4.2019 kevätvaltuuston kokous Jätkäsaaren hotelli Clarionissa

perjantai 17.5.2019 hallituksen kokous klo 12-16, Akavatalo
Talous ja sijoitus-työryhmä klo 9.30-11.15.

perjantai 7.6.2019 hallituksen kokous klo 12-16, Akavatalo
TUPA + suunnittelukokouksen valmistelu-työryhmä klo 9.30-11.15.

Ohessa kaavake ja ohje matkalaskun laatimista varten.

Matkalasku 2019

Matkustusohje 2019

TOOLin hallitus 2019

Puheenjohtajisto

Jarno Varteva, puheenjohtaja
jarno.varteva@metropolia.fi
040 334 1591

Esa Salmikangas, ensimmäinen varapuheenjohtaja
esa.salmikangas@jamk.fi
040 716 7285

Leif Östman, toinen varapuheenjohtaja
leif.ostman@novia.fi
050 302 8314

Hallituksen jäsenet

Ari Ekholm
ari.ekholm@samk.fi
040 485 1441

Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@seamk.fi
040 830 4269

Robert Stolpe
robert.stolpe@axxell.fi
040 057 6126

Olli Sankilampi
olli.sankilampi@savonia.fi
050 530 5721

Susanna Kujanpää
susanna.kujanpaa@oamk.fi
040 576 0739

Lasse Hillman
lasse.hillman@tamk.fi
040 637 5650

Hallituksen varajäsenet

Ari Tuomenlehto (Olli Sankilampi)
ari.tuomenlehto@savonia.fi
044 785 6372

Tomi Hämäläinen (Ari Ekholm)
tomi.hamalainen@metropolia.fi
040 730 7764

Alla Lemechkova-Toivonen (Heikki Heiskanen)
alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi
040 849 1026

Tommy Nyman (Robert Stolpe)
tommy.nyman@novia.fi
044 762 3228

Riitta Niemelä (Susanna Kujanpää)
riitta.niemela@vamk.fi
040 822 618

Vesa Slotte (Lasse Hillman)
vesa.slotte@turkuamk.fi
040 589 1110