Hallitus

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja on vastuussa toiminnastaan valtuustolle. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitsee valtuuston syyskokous aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta eli kolme kautta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä ja linjauksista Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä.

TOOL SÄÄNNÖT

Syysvaltuuston kokous webex-etäyhteydellä 13.11. klo 16-20.

TOOLin hallitus 2020

Puheenjohtajisto

Jarno Varteva, puheenjohtaja
jarno.varteva@metropolia.fi
040 334 1591

Esa Salmikangas, ensimmäinen varapuheenjohtaja
esa.salmikangas@jamk.fi
040 716 7285

Leif Östman, toinen varapuheenjohtaja
leif.ostman@novia.fi
050 302 8314

Hallituksen jäsenet

Alla Lemechkova-Toivonen
alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi
050 542 7976

Ari Ekholm
ari.ekholm@samk.fi
040 485 1441

Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@seamk.fi
040 830 4269

Lasse Hillman
lasse.hillman@tuni.fi
040 637 5650

Robert Stolpe
robert.stolpe@axxell.fi
040 057 6126

Timo Savallampi
timo.savallampi@savonia.fi
044 260 3811

Hallituksen varajäsenet

Päivi Honka (Alla Lemechkova-Toivonen)
paivi.honka@oamk.fi
044 544 1246

Tomi Hämäläinen (Ari Ekholm)
tomi.hamalainen@metropolia.fi
040 730 7764

Ville Salmi (Timo Savallampi)
ville.salmi@oamk.fi
040 506 0051

Tommy Nyman (Robert Stolpe)
tommy.nyman@novia.fi
044 762 3228

Riitta Niemelä (Heikki Heiskanen)
riitta.niemela@vamk.fi
040 822 618

Vesa Slotte (Lasse Hillman)
vesa.slotte@turkuamk.fi
040 589 1110