AKOL, SKO, TOOL-työhyvinvointihanke

Järjestimme jäsenillemme webinaarin 20.9.20203 aiheesta ”Työhyvinvoinnin mallit”. Saimme mukaan kaksi eri organisaatiota, jotka on palkittu mm. henkilöstön hyvinvointiin ja organisaatioiden toimintaan liittyvissä asioissa. Mukana olivat SAVONIA ammattikorkeakoulu ja rehtori Mervi Vidgren sekä Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK ja rehtori Teppo Tapani. Lopuksi kommenttipuheenvuoron piti OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo.

Savonia ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksella osaajapulaan ja valmistuneet työllistyvät hyvin, noin 90% osuudella. Organisaation nykyisen yrityskulttuurin rakentaminen lähti liikkeelle vuonna 2016, jolloin lähdettiin systemaattisesti rakentamaan yhteistä strategiaa henkilöstön kanssa (strategian toteutusohjelma). Henkilöstö kokonaisuudessaan osallistettiin strategian luomiseen mukaan. Tavoitteena oli yhteisöllisyyden luominen, luottamuksen rakentaminen, oikeudenmukaisuus, uskottavuus sekä johtajuuden ja esihenkilötyön rakentaminen. Jokainen ammattikorkeakoulussa työtä tekevä tietää, että opetustyö on muuttunut koko ajan hektisemmäksi ja hajanaisemmaksi. Tavoitteena oli siis saada työympäristö, jossa jokainen kokee työnsä merkitykselliseksi, saa tukea johdolta, työssä tuetaan toisia ja saadaan aikaan yhteen hiileen puhaltaminen. Organisaatio lopulta palkittiin Suomen parhaan työpaikkana vuonna 2023. Hyvä työpaikka näkyy positiivisena rekrytoinneissa ja erityisesti myös opiskelijapinnassa. Talossa viihdytään. Lause ”jos sinä et tarvitse muita, niin joku voi tarvita sinua” on tuotu käytäntöön ja kohtaamiseen työpaikalla on panostettu.

Tampereen aikuiskoulutuskeskus lähti kehittämään omaa työhyvinvointiaan vuonna 2018–2019, jolloin havahduttiin mm. lisääntyneisiin poissaoloihin. Työhyvinvointiin haluttiin ottaa alusta saakka kokonaisvaltainen lähestymistapa ja tavoitteet olivat pidempiaikaisessa vaikuttavuudessa. Myös TAKK lähti kehittämään henkilöstön kanssa strategiaa yhdessä osallisuuden kautta. Pohjalla olivat arvokeskustelu ja arvovalinnat. Kysymys: ”Mitä arvomaailma merkitsee työntekijälle?” on varsin hyvä alku yhteiselle strategialle. Tapani painotti esityksessään fiiliksen ylläpitoa työssä ja sitä, että innostutaan yhä uudelleen ja nostetaan ammatillista uteliaisuutta. Organisaatiossa panostettiin viestintään, työkykyjohtamiseen ja esimiesvalmennuksiin. TAKK:iin perustettiin 12 pelinrakentajan tehtävää ja heidät koulutettiin toimimaan hyvän mielen lähettiläinä ja innostajina työyhteisössä. TAKK:ssa toimii myös henkilöstöyhdistys, jota pidetään hyvänä mallina myös työhyvinvoinnin taustalla. TAKK palkittiin OAJ vuoden oppilaitoksena vuonna 2022.

Molemmissa organisaatioissa on panostettu strategian ja johtamisen kehittämisen lisäksi hyvin konkreettisiin työhyvinvoinnin asioihin. On mietitty erilaisia työtilaratkaisuja, panostettu psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin (mm. TAKK otti käyttöön Freian hyvinvointipalvelut alihankintana), työmatkustamiseen on tuotu uusia ratkaisuja sekä TYHY- toimintaa on lähdetty kehittämään monipuolisemmaksi. Nämä konkreettiset ratkaisut tulevat henkilöstölle nopeasti näkyväksi.

Yhteenvetona voi todeta, että hyvinvointi työssä tulisi nähdä investointina eikä kulueränä. Hyvinvoivat opettajat ovat jokaisen oppilaitosorganisaation voimavara. Opetustyöhön tulee varata tarpeeksi resurssia. Opettajan työ on muuttunut pirstaleiseksi ja vaatii yhä enemmän nopeita ratkaisua ja multitaskaamista. Se kuormittaa pidemmän päälle jokaista. Työn tekemiseen pitäisi saada aikaa ja keskittyä olennaiseen. Nämä huolenaiheet nosti myös Pasi Repo esille kommenttipuheenvuorossaan.

Kiitos kaikille webinaariin osallistuneille ja erityisesti SAVONIA ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

”Hyvinvointi pitää rakentaa, se ei ole itsestäänselvyys!”

 

Kirjoittaja,

Maarit Rahkola
Puheenjohtaja
Aikuisopettajien liitto AKOL ry