TOOLin valtuuston julkilausuma 28.4.2017:

“Insinöörikoulutuksen osaamistavoitteet säilytettävä”

Lausunnolle tullut ammattikorkeakouluja ja yliopistoja koskeva lakiluonnos mahdollistaisi sen, että opetuksesta puolet on luvallista ostaa ulkopuolisilta korkeakouluilta. Ammattikorkeakoulujen tekniikan opettajien järjestö (TOOL) kannattaa korkeakoulujen opetusyhteistyötä, kunhan se ei vaaranna työelämälähtöistä käytäntöön pohjautuvaa insinöörikoulutusta. TOOL esittää, että ammattikorkeakoulu järjestää opetuksesta itse vähintään 3/4 ja hankkii ulkopuolelta korkeintaan 60 opintopistettä.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintojen eroille on olemassa vahvat perusteet. Selkeästi eriytyneet duaalimallin koulutusrakenteet auttavat koulutusvaihtoehdon valinnassa ja ovat siten myös työmarkkinoiden etu. Mikäli malli hajoaa, kummankin korkeakoulututkinnon vahvuudet – ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyys ja yliopistojen tutkimuslähtöisyys – vesittyvät.

Valtioneuvoston lakiluonnos vaarantaa korkeakoulujen duaalimallin. Toteutuessaan esitysluonnos johtaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen eron hämärtymiseen ja opetussuunnitelmien yhtenäistymiseen. Opetusyhteistyön lisäämisellä tavoitellaan kustannusten alentamista, mutta opetuksen laatu ja tavoitteet jätetään huomiotta.

TOOL vaatii, että ammattikorkeakouluilla tulee jatkossakin säilyä omat tutkinnot ja osaamistavoitteet, laajuudet, valintamenettelyt ja lainsäädäntö. Lakiin tulee kirjata, että yliopistolliset ja ammatilliset korkeakoulututkinnot on säilytettävä erillisinä tutkintoina. Nelivuotisen insinöörikoulutuksen ja muun tekniikan alan koulutuksen tulee pysyä nykyisen laajuisena.