TOOL ry toteutti vuonna 2016 laajan järjestökyselyn, joka lähetettiin kaikille työikäisille jäsenille. Käsiteltäviä aiheita olivat muun muassa kiky-sopimuksen aiheuttamat muutokset, rakenteellisten muutosten vaikutus opetystyöhön ja suhtautuminen Insinööriammattikorkeakoulu-hankkeeseen. Alla omina tiedostoinaan luettavissa PP-esitys kyselyn keskeisistä tuloksista, Toolilaisessa ilmestynyt juttu ja numeeriset vastaukset.

PP-esitys järjestökyselyn keskeisistä tuloksista

Järjestökyselyn numeeriset vastaukset

Juttu järjestökyselystä Toolilaisessa 1-2017