21.12.2022

 

 

Jäsenkirje 3-4 2022

 

Hyvä TOOLin jäsen!

Puheenjohtajiston valinnat syysvaltuustossa

TOOL Syysvaltuuston kokous pidettiin 2022 Akavatalolla Helsingissä läsnäolo ja Teams-kokouksena 25.11.2022 klo 16–19 sekä 26.11.2021 klo 9–12.00. Syysvaltuustossa valittiin Jarno Varteva puheenjohtajaksi, Esa Salmikangas 1. varapuheenjohtajaksi ja Ari Ekholm 2. varapuheenjohtajaksi kaudelle 2023–24. Kokouksessa hyväksyttiin mm. TOOLin TUPA tavoitteet, koulutuspoliittiset tavoitteet sekä järjestöpoliittiset tavoitteet hallituksen esityksen mukaan.  Valittiin tilintarkastaja ja toimintatarkastaja, hyväksyttiin toimintasuunnitelma talousarvio sekä TOOLin sijoitussuunnitelma kaudelle 2023.

Kokouksessa vieraili 25.11.2022 OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen, joka kertoi OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista, jotka vastaavat monella tavalla TOOLin eduskuntavaalitavoitteita. OAJ pitää esim. tärkeänä, että rahoitusmallit vahvistavat koulutuksen laatua sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa pitkäjänteisesti. OAJ:n tavoitteena on myös esim., että monipuolistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja huomioidaan korkeakoulutuksen rooli entistä laajemmin alueellisena toimijana. Hän korosti myös, että yhteistyötä on tehtävä muun muassa TEK:in kanssa.

TEK:iä edusti valtuuston vieraana TEK:in yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela, joka työskentelee yhteiskunnallisten asioiden parissa TEKissä. Hän korosti myös yhteistyön merkitystä tekniikan alalla ja Insinööriliiton kanssa ja mainitsi OAJ:n ja TEK:in kaksoisjäsenyyden mahdollisuutta.

Lauantaina 26.11.2022 TOOLin OAJ:n valtuutettu, OAO:n puheenjohtaja ja OAJ:n 2. varapuheenjohtaja Lauri Hietalahti kertoi OAO:n ja OAJ:n tulevan kauden tavoitteista. Keskustelussa esillä oli esimerkiksi TKI-henkilöstön mahdollinen jäsenyys TOOLissa ja siihen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet paikallisessa edunvalvonnassa.

Syysvaltuustoa käsitellään Toolilainen lehden numerossa 1/2023 laajemmin ja tiedotetaan muista syysvaltuuston päätöksistä ensi vuoden jäsenkirjeissä.

 

Jäsenmaksut Sivistan sopimusneuvottelujen aikana

Mikäli kuulut Sivistan työehtosopimuksen piiriin ja olet antanut työnantajallesi perintäsopimusvaltakirjan, tarkistaisithan osoitteesta omattiedot.oaj.fi onko jäsenmaksusi suoritettu kesä- ja heinäkuun ajalta 2022, (myös toukokuu ja elokuu on perusteltua tarkistaa). Työsopimusneuvottelujen aikana työnantaja ei suorittanut jäsenmaksuperintää tuolta ajalta, silloin oli mahdollista suorittaa jäsenmaksut itse maksaen. Uusi työehtosopimus on ollut voimassa 9.8.2022-31.3.2024.

 

Jäsentietojen tarkistaminen

Voit käydä omattiedot.oaj.fi osoitteessa milloin vain päivittämässä omia jäsentietojasi, tarkistamassa ja maksamassa jäsenmaksujasi. Kirjautumisohjeita on OAJ:n verkkosivulla. TOOLin jäsenrekisteriä hoitaa OAJ, TOOLin toimisto hakee jäsenten tiedot OAJ:n järjestelmästä. Muista aina päivittää tietosi, kun elämässäsi on muutoksia (esim. työnantaja vaihtuu, muutat toiseen osoitteeseen tai jäät eläkkeelle). Jos tunnet TOOLin jäseniä, jotka eivät saaneet tätä jäsenkirjettä, pyydä heitä tarkistamaan onko sähköpostitiedot ajan tasalla OAJ:n järjestelmässä.

Ensi vuonna TOOL lähettää kaikki ilmoitukset ja jäsenkirjeet osoitteesta TOOLtiedottaa@oajtiedottaa.fi. Tämä ja kaikki ensi vuoden jäsenkirjeet näkyvät myös osoitteesta omattiedot.oaj.fi kohdasta ”Viestit”. Näin voit jatkossa selailla vanhoja jäsenkirjeitä helposti myös sieltä.

 

Työhyvinvointi yhteishankkeessa

AKOL-SKO-TOOL-hyvinvointihankkeen osana kolmen valtakunnallisen yhdistyksen hallitukset kokoontuivat perjantaina ja lauantaina 28. ja 29. lokakuuta Akavatalolla. Tilaisuuteen osallistui noin 25 henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtajat ovat työstäneet alustavaa hanketoteutusta, jonka pohjalta hallitukset kokoontuivat yhteisseminaariin jatkamaan suunnittelua. Hankkeen esittelyn jälkeen kuulimme kaksi esitystä. AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu kertoi ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista, ja Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen esitteli ammattikorkeakoulujen ajankohtaisia asioita. Puhujavieraat osallistuivat myös seminaarin Learning Cafe -yhteistyöprojektiin. Lauantaina OAJ:n ajankohtaisia asioita esitteli OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesonen ja opettajien työhyvinvoinnista puhui Marjo Rantanen, tunnelmamuotoiluun erikostunut lisenssivalmentaja, tietokirjailija ja standup-taiteilija. Päivän päätteeksi koottiin hankeen ideoita.

 

TOOLin ja OAJ:n neuvottelupäivät

TOOLin ja OAJ:n neuvottelupäivät toteutettiin tällä kertaa Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 7. ja 8. lokakuuta. Neuvotteluun osallistuivat TOOLin hallituksen lisäksi OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto, neuvottelujohtaja Petri Lindroos, erityisasiantuntija Pasi Repo ja järjestöjohtaja Pasi Pesonen.

TOOLin hallitus ja OAJ:n johto kävivät antoisaa ja merkityksellistä keskustelua OAJ:n ja TOOLin tavoitteista sekä tulevasta yhteistyöstä. Aiheina olivat muun muassa tulo- ja palkkapoliittiset asiat, Sivistan ja Avaintan tilanne, AMK-sopimuksen kehittäminen, TOOLin tavoitteet sekä OAJ:n ajankohtaiset asiat ja opettajien hyvinvointi. TOOLin koulutuspoliittiset tavoitteet esiteltiin OAJ:n johdolle. Keskusteltiin OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista TOOLin näkökulmasta ja duaalimallin säilyttämisen tärkeydestä sekä korostettiin jatkuvaa yhteistyötä Arenen, IL:n ja TEKin kanssa. Vilkasta keskustelua käytiin myös järjestöasioista. OAJ:n johdolle esiteltiin TOOLin järjestäytymistä, ja keskusteltiin TOOLin ja OAJ:n yhteisistä tavoitteista, esimerkiksi jäsenhankinnasta.

 

TOOLin uusi aloite: kyselytunnit

Kyselytuntien alussa TOOLin puheenjohtaja Jarno Varteva, 1. varapuheenjohtaja Esa Salmikangas ja 2. varapuheenjohtaja Ari Ekholm esittelevät lyhyesti ajankohtaisia asioita. Vapaan keskustelutilaisuuden aikana TOOLin jäsenet voivat esittää kysymyksiä.

ENSIMMÄINEN KYSELYTUNTI järjestettiin 26.4.2022. Tilaisuuteen osallistui noin 20 ihmistä, ja teemana oli sopimusneuvottelut. Jäsenet kyselivät erityisesti työehtosopimuksista sekä paikallisista asioista. Todettiin, että saatavuuslisä tunnistetaan ammattikorkeakouluissa, mutta siinä on vielä kehittämisen varaa. Myös harjoitteluinsinöörien asemaa on myös parannettava, ja asia on ollut neuvottelupöydällä. Työajan suunnittelu herätti keskustelua. TOOL pitää tärkeänä, että kaikki työ sisältyy työaikaan. Lisätyöstä pitää neuvotella esimiehen kanssa, ja jos se ei tuota tuloksia, sitten keskustelua voidaan jatkaa luottamusmiehen avulla. Koronatilanteesta johtuvan etäopetuksen aikana myös tekijänoikeudet herättivät kysymyksiä.

TOINEN KYSELYTUNTI järjestettiin 10.11.2022. Tilaisuuteen osallistui noin 15 ihmistä. Kyselytunnin alussa puheenjohtajat esittelivät lyhyesti Sivistan uuden työehtosopimuksen, minkä jälkeen hallituksen 1. puheenjohtaja avasi ammattikorkeakoulukierroksen, jossa vaihdettiin kentän kuulumisia. Osallistujat kertoivat, mikä puhutti omassa ammattikorkeakoulussa ja esittivät kysymyksiä. Eri ammattikorkeakouluissa on järjestetty tämän syksyn aikana tilaisuuksia, joissa OAJ ja OKM ovat vierailleet. Tilaisuuksiin osallistuneet TOOLin jäsenet pitivät näitä tärkeinä. Opettajien kuormitus on puhuttanut monta opettajaa. Monet kokevat, että on vaikeaa tehdä työtä hyvin niin, että itsekin voi hyvin. TASin kysymykset, työaikakysymykset, rekrytointiongelmat ja monimuoto-opetus ovat herättäneet huolta eri ammattikorkeakouluissa. On myös kouluja, jossa pelätään yt-neuvottelujen lähestyvän.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vastasivat kysymyksiin ja pyysivät, että jos herää uusia kysymyksiä tai joku kokee ongelmia, hän voi ottaa yhteyttä TOOLiin. TOOL ry tekee töitä jatkossakin jäsenten eteen ja toivoo jaksamista kaikille. Puheenjohtajisto on kokenut kyselytunnit erittäin hyödyllisiksi ja aikoo järjestää niitä myös jatkossa.

 

TOOLin etäkoulutus tekijänoikeuksista ja työehtosopimuksista

TOOLin vuosittaiseen etäkoulutukseen osallistui tällä kertaa 40 ihmistä. Tilaisuudessa vieraili OAJ:n erityisasiantuntia Pasi Repo ja OAJ:n lakimies Janne Hälinen. Aiheina olivat tekijänoikeudet ja työehtosopimukset. Etäkoulutus on herättänyt kiinnostusta ja osallistujat esittivätkin innokkaasti kysymyksiä.

PASI REPO KERTOI Sivistan sopimuksesta sekä esitteli Sivistan ja Avaintan sopimusten samankaltaisuuksia ja eroja. Avaintan sopimuskausi on voimassa 1.5.2022–30.4.2025 ja Sivistan 9.8.2022–31.3.2024. Jälkimmäinen sopimus koskee suurta osaa TOOLin yhdistyksiä. Sivistan sopimusratkaisuun vaikuttivat vahvasti kunta-alan järjestölliset toimet ja kunta-alan sopimusratkaisu. Yleiskorotus 1.9.2022 alkaen on 2,0 %. Silloin korotettiin henkilökohtaisia palkkoja, taulukkopalkkoja, euromääräisiä lisiä ja palkkioita.

JANNE HÄLINEN KERTOI tekijänoikeuksista opettajan työssä. Ensin hän esitteli tekijänoikeuksien perusteita ja tärkeimpiä käsitteitä. Sitten hän puhui siitä, miten tekijänoikeudet toteutuvat opettajien työssä, esimerkiksi mitä materiaalia opettajat saavat käyttää. Hän muistutti, että opettajalla ja opiskelijalla on tekijänoikeudet itse luomiinsa teoksiin, muusta on sovittava erikseen. Opettajalla on oikeus luovuttaa taloudelliset oikeudet kokonaan tai osittain, ja näistä tekijänoikeuksista täytyy sopia työnantajan kanssa.

Hälinen korosti myös, että tekijänoikeuslakiin on tulossa muutoksia ja uudistukset astuvat todennäköisesti voimaan 1.1.2023. Uudistuksen tarkoitus on parantaa tekijöiden asemaa (mm. oikeus korvaukseen) sekä helpottaa tekijänoikeuden alaisten teosten käyttämistä opetuksessa (esim. elokuvateosten käyttö helpottuu). Ensi vuoden etäkoulutuksessa on tarkoitus tutustua myös näihin uudistuksiin.

 

Ensi vuoden alussa tapahtuu

pe 27. – la 28.1.2023 Educa messut 2023

Kaikki kevään tapahtumat löytyvät myös TOOLin kotisivuilta: https://www.tool.fi/kokoukset/

 

TOOLin toimisto lomailee loppuvuoden aikana ja viikolla 1 2023.

 

Kiitämme kaikki jäseniämme ja toivomme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

 

TOOL Ry:n puolesta,

 

Jarno, Anja ja Annamaria

 

 

TOOL Ry
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
TOOLin kotisivu