Keskeisiä kokouksessa käsiteltyjä asioita: keinot jäsenrekrytoinnin aktivoimiseksi, TUPO ja KOPO-tavoitteiden määrittely vuodelle 2018, uuteen korkeakoululakiin valmistautuminen ja tekniikan opettajien tehtävänkuvia selvittävän kyselyn suunnitteleminen.