PUHE-JUDO-seminaari 18.3.2023

AKOL, SKO, TOOL-työhyvinvointihanke järjesti jäsenilleen suunnatun Puhe-Judo-seminaarin 18.3.2023 Helsingissä Akavatalolla. Kouluttajana tilaisuudessa oli asiantuntija Totti Karpela. Tilaisuuteen osallistui yli 50 ihmistä.

Tilaisuuden alussa Karpela esitti yleisölle vaikuttamisen perusteet ja mielenkiintoisten konkreettisten esimerkkien kautta perehdytti ihmisiä vaikuttamisen psykologiaan. Hänen mielestään, ystävällinen, mutta jämäkkä äänensävy sekä kasvojen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tutustuttiin erilaisiin kiihtyneisiin asiakastyyppeihin ja vaikutuskanavoihin, joilla asiakkaita pystyy rauhoittamaan (esim. empatialla, logiikalla tai jopa auktoriteetin käytöllä).

Kuuntelu on tärkeä keino Puhe-Judossa.  Teach-back -menetelmässä esim. terveydenhuollon ammattilaiset pyytävät potilasta/asiakasta ohjauskeskustelun aikana kertomaan hoitoon liittyvät keskeiset asiat. Menetelmän avulla ammattilainen voi myös varmistua, mitä asioita ohjauskeskustelussa tulisi vielä kerrata. Hyvä kuuntelija rekisteröi sanojen lisäksi non-verbaaliset viestit eli kehon liikkeet, äänen sävyt, tauot ja katseet. Ne laajentavat puheen merkitystä.

Paitsi opetustyössä, Puhe-Judon metodeja voidaan käyttää vaikka erilaisissa edunvalvontatilanteissa. Kuten valtakunnansovittelija Minna Helle totesi: ”Kuvittelemme, että löydämme yhteisymmärryksen, kun lataamme pöytään lisää argumentteja. Kuvittelemme, että puhumalla toisille ´järkeä´ saamme toiset näkemään maailman samoin kuin itse näemme”.

Ratkaisukeskeisyys on Puhe-Judon menetelmässä keskeinen asia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos tehtävä kehystetään myönteisesti, ihminen onnistuu siinä paremmin ja hänen aivonsa työskentelevät sitä ratkoessaan eri tavoin kuin silloin, kun se esitetään kielteisessä valossa. (Dr. Gina Rippon, Aston University, New Scientist, 2.3.2019). Luennoitsija korosti ammattilaisen oman rauhallisuuden ensiarvoisen tärkeyttä sekä sitä, että rajojen asettaminen ei saa kuulostaa rangaistukselta tai riitelyltä.

Puhe-Judo tilanteiden jälkeen on hyvä rentoutua ja reflektoida omista kokemuksista ja tunteista. Harrastukset, liikunta, Mindfulness eli tietoisuustaidot ovat hyödyllisiä keinoja. Oman työpisteen miellyttäväksi tekeminen ja hyvien asioiden muistaminen edesauttavat Puhe-judoilijan hyvinvointia.

Seminaarin osallistujat kehuivat luennoitsijan esiintymistaidot ja olivat tyytyväisiä luennon sisältöön. Näillä eväillä jokainen sai mahdollisuuden kokeilla menetelmiä omassa opetustyössään tai vaikka edunvalvonnan piireissä. Tilaisuuden lopussa vertaismentorointihankkeen osallistujat lyhyesti kertoivat kokemuksia projektista. Osallistujat olivat tyytyväisiä ryhmätyöskentelyyn ja kokivat, että hankkeen aikana heillä oli mahdollisuus jakaa erilaisia työhön liittyviä asioita ja keskustella hyödyllisistä käytännön asioista keskenään.

Lähte:  Puhe-Judon Perusteet Mielenrauha koulutuspalvelut Oy www.mielenrauha.com 18.3.2023 Totti Karpelan esitys

Jarno Varteva

TOOL ry