18 08, 2022

AKOL-SKO-TOOL työhyvinvointiseminaari

AKOL, SKO ja TOOL saivat OAJ:n Työhyvinvointirahaston myöntämän apurahan, jolla järjestämme yhteistyössä työhyvinvointiin liittyvää koulutusta, webinaareja ja tilaisuuksia jäsenistöllemme v. 2022-2023 aikana. Hankkeemme nimi on Yhteistyöverkostosta (AKOL, SKO, TOOL) avaimia työhyvinvointiin – työnantajaedustajat mukaan kehitystyöhön! Puheenjohtajat ovat työstäneet alustavaa hanketoteutusta, jonka pohjalta hallitukset kokoontuvat yhteisseminaariin lokakuun lopussa jatkamaan suunnittelua. Lisää tietoa on tulossa hankkeen edetessä.

Kuvassa Maarit Rahkola (AKOL), Jarno Varteva (TOOL) ja Ulla Kangasniemi (SKO).

11 08, 2022

Jäsenkirje 2022-1

Jäsenkirje 2022-1

Jäsenkirje 1-2022 – lähetetty 22.6.2022

Sivistan neuvottelut edelleen kesken

Sivistystyönantajien yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta on neuvoteltu jo helmikuusta lähtien. Kevään kuluessa OAJ, JHL ja Jyty antoivat yhteensä kolme lakkovaroitusta yksityiselle opetusalalle. Lakot toteutuivat toukokuussa viidessätoista helsinkiläisessä ja kahdessa tamperelaisessa yksityiskoulussa. Neuvottelutilanne jatkuu vaikeana, tilanteeseen ei ole toistaiseksi löytynyt ratkaisua. OAJ jatkaa myös järjestöllisten toimien suunnittelua. Lue lisää.Sivistan neuvottelut koskevat yli 9 000:ta OAJ:n jäsentä. Yksityisen opetusalan työehtosopimus koskee muun muassa yleissivistäviä yksityisiä kouluja, yksityisiä ammatillisia oppilaitoksia, taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä, ammattikorkeakouluja ja urheiluopistoja. Työehtosopimus koskee myös JHL:n ja Jytyn edustamaa yksityisten oppilaitosten tukipalvelu- ja hallintohenkilöstöä. Myös Sivistan ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus on yhä auki. Siitä neuvotellaan rinnan opetusalan sopimuksen kanssa.

Sivista kehotti työnantajia lopettamaan jäsenmaksujen perinnän Vaihda tarvittaessa jäsenmaksutapasi Omat tiedot -osiossaSivistystyönantajat Sivista on päättänyt, etteivät sen jäsenet yksityisellä opetusalalla peri OAJ:n jäsenten jäsenmaksuja palkoista 23.5.2022 lukien. Päätös koskee Sivistan jäseninä olevia ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, yleissivistävän ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia, urheiluopistoja sekä taiteen perusopetusta.Jos oma työnantajasi lopettaa jäsenmaksun perinnän suoraan palkastasi, sinun pitää maksaa puuttuvat jäsenmaksut itse. Se onnistuu Omissa tiedoissa osoitteessa omattiedot.oaj.fi.Kaikki työnantajat eivät välttämättä lopeta perintää heti. Ennen kuin muutat jäsenmaksutapaa, seuraa palkkatositteistasi, milloin jäsenmaksua ei enää ole peritty.Työnantajaperintä perustuu työehtosopimukseen. Sivistan päätös on voimassa, kunnes uusi työehtosopimus saadaan voimaan.Lue Sivistan tiedote.Jäsenen on muutettava jäsenmaksutapansa itse omissa tiedoissaTietosuojasyistä OAJ ei voi päivittää jäsenmaksutapaa jäsenten puolesta, vaan jäsenen on tehtävä muutos itse.
Näin muutat jäsenmaksutapaa:

  1. Tarkista palkkatositteesta, onko jäsenmaksun perintä palkasta päättynyt ja mistä lähtien. Työnantajasi ei välttämättä ole saanut Sivistan päätöksestä tietoa, joten varmista palkkatositteista, miltä kuukausilta jäsenmaksu on jäänyt maksamatta.
  2. Kirjaudu omiin tietoihisi.Kirjautumisohjeita on OAJ:n verkkosivulla.
  3. Tässä viestissä ohjetekstin jälkeen olevassa kuvassa on keltaisella huomiovärillä merkitty kohdat, joita tarvitset jäsenmaksutapaa vaihtaessasi.
  4. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Jäsentietojen alapuolelta kohta Palvelussuhteet. Valitse avautuvasta ikkunasta kohta Muokkaa ja sen jälkeen Jäsenmaksun maksaminen -kohdasta vaihtoehto: Maksan jäsenmaksun itse.
  5. Tallenna muutos.
  6. Kun tiedät ajanjakson, jolta sinun on maksettava jäsenmaksusi itse, mene Omiin tietoihisi ja käytä siellä olevaa jäsenmaksulaskuria. Se laskee jäsenmaksun määrän bruttopalkastasi ja voit myös maksaa maksun jäsenmaksulaskurin antamalla viitteellä, joka kohdistaa jäsenmaksun halutulle kuukaudelle.
  7. Seuraa sopimustilannetta: Kun sopimus syntyy ja työnantaja suostuu perimään jäsenmaksun palkasta, voit palauttaa Omissa tiedoissa maksutavaksi jälleen työnantajaperinnän. Tämän muutoksen jälkeen järjestelmä lähettää valtakirjan työnantajan palkkahallintoon.
  8. Varmista palkkatositteesta, milloin työnantajaperintä jälleen alkaa. Jos perinnän käynnistämisessä on viivettä, voit maksaa puuttuvan jäsenmaksun Omat tiedot -osiossa jäsenmaksulaskurin avulla. Työnantajan palkasta perimät jäsenmaksut näkyvät yleensä 1–3 kuukauden viiveellä omissa jäsenmaksutiedoissasi.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJJäsentiedot ja -maksut: 0800 418 401 (maksuton palvelunumero) Palveluaika: ma–to klo 9–12Huom! Juhannuksen vuoksi puhelinpalvelua ei ole 23.–26. kesäkuuta.

 

OAJ:n valtuustovaalit

TOOLin jäsenet osallistuivat aktiivisesti kevään OAJ:n vaaleihin. Ennakkoäänestysalkoi 28.2.2022 ja loppui 14.3.2022. Ennakkoäänestys oli sähköinen kaikissa vaalipiireissä, ja varsinaisiksi vaalipäiviksi uurnavaalin valitsi enää kolme vaalipiiriä. OAO:n vaalipiirissä TOOL oli ainoa, jossa käytettiin uurnavaalia 4–5.2022. Tarkistettu ja vahvistettu tulos julkistettiin 8.4.2022. Valtuustoon valittiin 150 varsinaista ja 136 varajäsentä. TOOLin 62 % äänestysprosentti, mikä oli korkein OAO:n vaalipiirissä, todistaa, että toolilaisille on tärkeää, kuka heitä edustaa OAJ:n valtuustossa. TOOLin OAJ valtuutetut vuosina 2022–2026 ovat Lauri Hietalahti ja Jarno Varteva. Varavaltuutetut vuosina 2022–2026 ovat Heikki Heiskanen ja Mari Järvenmäki. Kiitämme jäseniä aktiivisuudesta!

TOOLin uusi valtuusto aloitti toukokuussa

TOOLin kevätvaltuusto oli tänä vuonna 20.5.2022 Akavatalolla. Ensimmäisenä tehtävänä uusi valtuusto valitsi puheenjohtajan keskuudestaan. Reijo Manninen valittiin TOOLin valtuuston puheenjohtajaksi sekä Arja Sirviö valittiin TOOLin valtuuston varapuheenjohtajaksi.Valtuusto hyväksyi vuosikertomuksen ja merkitsi tiedoksi toiminnantarkastuskertomuksen. Sen jälkeen se kävi läpi ja hyväksyi tilintarkastajan lausunnon ja liiton tilinpäätöksen.Valtuusto kävi keskustelun myös alustavasta järjestötavoitepaperista. Järjestötavoitepaperin kohta jäsenten hyväksymisestä herätti vilkasta keskustelua. Nykyisen lausuman mukaan, ei rajata ketään pois jäsenyydestä. Valtuutettujen mukaan, pitää kuitenkin miettiä, rajataanko jatkossa ketään pois, ja miten toimitaan haasteellisissa tapauksissa. Teemaa ja keskustelua jatketaan 18.8. TOOLin vuosittaisen koulutuspäivän aikana ja syksyn luottamusmiesten kokouksissa.Keskusteltiin mahdollisesta TOOL-päivästä seuraavan vuoden kevätvaltuuston yhteydessä. TOOL päivää pidettäisiin perjantaina ja kevätvaltuusto olisi seuraavana päivänä, lauantaina.Valtuusto kävi keskustelun varavaltuutetuista ja päätti tehdä sääntömuutoksen. Tähän asti valtuutetun varajäsen ei ole ollut henkilökohtainen: mikäli jäsenyhdistyksessä on useampi kuin yksi valtuutettu, voi kuka tahansa yhdistyksen valtuutettujen varaedustajista osallistua hänen tilallaan.Olli Luukkainen OAJ:n puheenjohtaja (2010–2022) vieraili kokouksessa. Hän kertoi olevansa tyytyväinen yhteistyöhön TOOLin kanssa. TOOLin vahvuus oli hänen mielestään, että se osasi esittää yhdistyksen näkökulmia ja toiveita, minkä kautta yhteistyö on sujunut helposti. TOOL Ry oli kiitollinen Olli Luukkaiselle vuosien yhteistyöstä ja muisti häntä pienillä lahjoilla.OAJ:n uusi puheenjohtaja Katarina Murto myös vieraili valtuuston kokouksessa. Hän kertoi olevansa todella motivoitunut ja innoissaan uudesta tehtävästä ja odottaa tulevaa yhteistyötä TOOLin kanssa. Hän toivoo, että saa jatkossa paljon ehdotuksia siitä, millä tavalla OAJ voi palvella TOOLia. TOOL Ry onnitteli Katarina Murtoa uudesta tehtävästä, toivoi menestystä ja odottaa antoisaa yhteistyötä OAJ:n uuden puheenjohtajan kanssa. Häntä muistutettiin myös pienillä lahjoilla.Lauri Hietalahti valittiin OAO:n hallituksen puheenjohtajaksi OAO:n piirikokouksessa, OAJ:n hallituksen jäseneksi 10.5.2022 OAJ:n valtuustossa, sekä OAJ:n toiseksi varapuheenjohtajaksi 11.5.2022.Kevätvaltuustossa hän kertoi olevansa tyytyväinen uusista tehtävistä ja tiedotti kevään neuvottelukierroksista.

TOOLin toimisto lomailee juhannuksesta heinäkuun loppuun.Kiitämme kaikki jäseniämme ja toivomme hyvää kesää!TOOL Ry:n puolesta, Jarno, Anja ja Annamaria

 

Tool Ry· Rautatielaisenkatu 6 · Itä-Pasila · Helsinki 00520

 

11 08, 2022

KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT SYKSY 2022

Klikkaamalla Kokoukset välilehteen löydät kaikki syksyn kokoukset ja tapahtumat:

hallituksen kokoukset, valtuuston ajankohta, koulutukset ja muut tapahtumat.

Tutustu tapahtumiin ja laita ne kalenteriin.

Kiitos!

 

Go to Top