1 09, 2023

Ajanhallinnasta avaimia syksyyn

Ajanhallinnasta avaimia syksyyn

30.8.2023

Yhtenä AKOL, SKO, TOOL-työhyvinvointihankkeemme lähikoulutuksena järjestimme jäsenistöllemme heti syksyn työrupeaman alkuun sopivan ajanhallintakoulutuksen. Telkkaristakin tuttu toimittaja, tilaisuutemme kouluttaja Anna Perho aloitti esityksensä toteamalla, että ajanhallinta on arvojen hallintaa ja kehotti osallistujia pohtimaan, mikä oikeasti on itselle tärkeää ja mihin aikaansa kannattaa käyttää. Hyvin usein luullaan, ettei kiireeseen voi itse vaikuttaa, mutta se ei pidä paikkaansa. Kyse on omista arvovalinnoista, niiden priorisoinnista sekä oman aikansa suunnittelusta. Osallistujat listasivat useita asioita, jotka he kokivat haitallisina ja sellaisina, joista haluaisi eroon. Sen jälkeen pureuduttiin siihen, mitä näille voisi tehdä ja mihin kaikkeen ylipäänsä itse voi vaikuttaa ja saada aikaan muutosta. Perhon mukaan nopein tapa hoitaa ajanhallintaa on ottaa vastuuta ja tehdä aidosti valintoja. Jos muut tekevät valinnat puolestasi, hallinnan tunne vähenee, mikä puolestaan vähentää omaa hyvinvointia ja ajanhallinnan mahdollisuuksia.

Perho painotti kuitenkin, että muutokset vaativat aikaa, joten ns. pikadieetit eivät tässäkään asiassa toimi. Kävimme koulutuksessa mm. läpi sitä, miten jaksottaa työpäivänsä ja viikkonsa muistaen varata aikaa myös niille asioille, joita itse pitää arvossa. Myös sähköpostien suhteen mietimme ratkaisumalleja, jotka helpottavat päivittäistä ajankäyttöä. Useilla osallistujilla olikin omia, hyviä käytänteitä ja vinkkejä, jotka ovat auttaneet heitä rauhoittamaan esim. viestitulvaa ja jaksottamaan työtehtävien hoitamista.

Perhon mukaan nykyisin paljon vallalla oleva multitaskaus sisältää suuria vaaroja, koska se kuormittaa aivoja, keskittymiskyky heikkenee ja iso osa ajasta menee täysin hukkaan. Lisäksi hän monen muun kouluttajan tavoin korosti sitä, että aina ei tarvitse tähdätä siihen täydelliseen suoritukseen tai kaikkein parhaaseen; hyvin usein keskitaso tai ihan hyvä taso riittää. Hän esitteli useita hyviä menetelmiä, joita kannattaa ottaa käyttöön liiallisen stressin ja kuormittuneisuuden välttämiseksi. Tauottaminen ja to do-listat toimivat hänen mielestään myös hyvin.

Koulutus oli onnistunut ja osallistujilta satoi paljon kiitosta. Vaikutti siltä, että saimme sekä hyviä työvälineitä että myös paljon pohdittavaa omaan ajankäyttöömme liittyen. Ihan varmasti jokainen meistä miettii vähän uudesta näkökulmasta omia arvojaan ja niiden priorisoimista, kun suunnittelee seuraavia työviikkojaan.

Ulla Kangasniemi

SKO ry

27 07, 2023

Jäsenkirje 2-2023

14.6.2023

 

 

Jäsenkirje 2-2023

 

1.8.2023 – 31.3.2024 sopimuskorotukset

Sivistan neuvottelut palkantarkistuksista loppuivat ennen vappua ja tulokset hyväksyttiin:

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutulokset hyväksytty – Sivista

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/yksityiselle-opetusalalle-palkkaratkaisu/

Sopimuskorotukset perustuvat 9.8.2022 hyväksyttyyn allekirjoituspöytäkirjaan.

Paikallinen erä (0,73 %) käytetään paikallisesti työnantajan päättämällä tavalla. Erä käytetään työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen perusteella lokakuussa 2023. Ennen erän jakamista työnantajan on neuvoteltava erän käytön perusteista luottamusmiesten kanssa. Paikallisten erien suuruudet lasketaan erikseen kummankin henkilöstöryhmän palkkasummasta ja erän suuruus määräytyy huhtikuun 2023 palkkasumman mukaan. Kun työn vaativuutta ja/tai suoriutumista ei ole kirjoitettu selkeästi on vaara, että opettajat kokevat eriarvoisuutta, onko toisen työ arvokkaampaa kuin toinen.

Paikalliset erät jaetaan tasan monessa paikassa ja monet ammattikorkeakoulut jakavat sen syksyllä.

Hallitus on keskustellut aiheesta sekä toukokuun että kesäkuun kokouksessa ja totesi seuraavaa:

o                        tulevaisuudessa on hyvää, että paikallisia järjestelyvaraeriä jaetaan mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan

o                        korotuksissa suositaan kaikille samansuuruisia prosentuaalisia korotuksia.

Luottamusmiesvaalien tulokset

TOOLin toimisto pyytää, että luottamusmiehet ilmoittavat luottamusmiesvaalien tuloksista sekä kauden aikana tehdyistä henkilömuutoksista TOOLin toimistolle sähköpostissa. Ilmoitusviesti lähetetään järjestösihteerille, toimistosihteerille sekä TOOLin hallituksen puheenjohtajalle.

Luottamusmiesvaalien tulokset pyydetään ilmoittamaan toimistolle, viimeistän elokuun 2023 alussa.

Tarvitsisimme tarkat tiedot:

Ketkä toolilaiset toimivat ammattikorkeakoulussanne pääluottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä ja varaluottamusmiehenä?

Jäsenyhdistysavustukset

Jäsenyhdistysavustukset tämän vuoden keväältä on maksettu opettajayhdistyksille. Pyydämme yhdistyksen taloudenhoitajaa tarkistamaan, että raha on tullut tilille.

 

Tulevana syksynä toteutetaan OAJ:n jäsenhankintakampanja ajalla 1.8.-30.9.2023

Kaikki, jotka liittyvät elo- tai syyskuussa (jäsenyys voi alkaa myös 1.10. mutta ei myöhemmin), saavat Perfect Finnish – 45 euron lahjakortin. Lahjakortti lähetetään paperisena uuden jäsenen Tervetuloa jäseneksi- paketissa.

Jäsentietojen tarkistaminen

Voit käydä omattiedot.oaj.fi osoitteessa milloin vain päivittämässä omia jäsentietojasi, tarkistamassa ja maksamassa jäsenmaksujasi. Kirjautumisohjeita on OAJ:n verkkosivulla. Muista aina päivittää tietosi, kun elämässäsi on muutoksia (esim. työnantaja vaihtuu, muutat toiseen osoitteeseen tai jäät eläkkeelle).

Kaikki jäsenkirjeet näkyvät myös osoitteesta omattiedot.oaj.fi kohdasta ”Viestit”. Näin voit aina selailla vanhoja jäsenkirjeitä helposti myös sieltä.

 

Puheenjohtajiston kyselytunti

Kevään puheenjohtajiston kyselytunti oli 28.4.2023. Tilaisuus oli hyvin onnistunut, mutta toivotaan syksyn tilaisuuteen enemmän osallistujia.

Vapaan keskustelutilaisuuden aikana keskusteltiin mm. Digivisiosta, eli siitä, minkälaisena opettajat kokevat sen.

Digivisio 2030 –hankkeessa kaikki suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen. Digivisio 2030 -hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030.

Etusivu – Digivisio2030

Keskusteltiin, myös ajankohtaisista kysymyksistä, kuten esim. hybridiopetuksen haasteista. Todettiin, että ryhmäopetus toimii hyvin vain lähiopetuksessa. Toinen ongelma on, että opettajat usein joutuvat tekemään töitä, joka ei heille kuulu (esim. tuutorin tehtävät). Laboratoriotilojen riittävyys on ollut myös haastavaa ja se olisi turvattavaa. Laboratorioinsinöörien tilanne on myös parannettavaa, usein kun projektit loppuvat, enää ei ole rahaa määräaikaisten työsuhteiden jatkamiseen.

Toinen keskusteluaihe koski TKI henkilöiden mahdollista rekrytointia TOOLin jäsenistöön. Asiaa käsitellään laajemmin syksyn TOOLin luottamusmiesten koulutuspäivässä.

Valtakunnallisten yhdistysten jäsenkoulutus. 27. – 29.5.2023 Viking Line Gabriella, Helsinki-Tukholma-Helsinki

Koulutuksen aikana osallistujat OAO:iin kuuluvista valtakunnallisista yhdistyksistä kuuntelivat erilaisia luentoja. Lauantaina ohjelma alkoi Wanhassa Satamassa. Ensin esitelmän piti psykologi FT Ville Ojanen. Luentonsa aihe oli ”Inhimillisesti kestävä työelämä – Miten hyviä asioita tapahtuu”.

Iltapäivällä OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Jurva kertoi ajankohtaisista koulutuspolitiikan aiheista. Hallitusneuvottelut ovat jo kestäneet kuukauden. Huolet ovat syntyneet vapaan sivistystyön leikkauksista. Lue lisää: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2023/nyt-on-aika-koulutuksen-erityissuojelulle-ei-leikkauksille/

14 järjestöä mukana yhteisessä kannanotossa 22.5. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/hallitusneuvotteluissa-suunnitellaan-jattileikkauksia-koulutukseen–voisi-johtaa-yli-100-oppilaitoksen-lakkauttamiseen/

Seuraavaksi OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto esitti ajankohtaiskatsauksen Sivistan, yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta, sopimusedunvalvonnasta ja neuvottelutoiminnasta. Seuraavaan kierrokseen valmistautuminen on jo aloitettu, ja isona kysymyksenä on yksityisen opetusalan TESsin tulevaisuus ja valmiudet.

Hallitusohjelmaan vaikuttaminen on myös OAJ:n keskeinen tavoite. Hallitusneuvottelut menossa Kokoomuksen, Perussuomalaisten, RKP:n ja KD:n kesken ja OAJ vaikuttaa Säätytalolla. OAJ:lla on suorat vaikutuskanavat puoluejohtoon, Säätytalon työryhmien puheenjohtajiin ja “kirjureihin”. Neuvottelut ovat erittäin vaikeita (koskien esim. taloutta, maahanmuuttoa ja ilmastoa, Koulutuksen tukea jne.)

Ennen paluumatkaa tutustuttiin Ruotsin koulutusjärjestelmään ja laivalla kuunneltiin ajankohtaisia uutisia neuvotteluista neuvottelupäälliköltä Markku Perttuselta ja erityisasiantuntijalta Juha Lindströmiltä.

Syksyn aikana tapahtuu

pe 10.- la 11.11.2023 syysvaltuusto Akavatalolla

la 25.11.2023 Työhyvinvoinnin loppuseminaari

 

Kaikki syksyn tapahtumat löytyvät myös TOOLin kotisivuilta: https://www.tool.fi/kokoukset/

 

”TOOLin toimisto lomailee juhannuksesta heinäkuun loppuun.”

Kiitämme kaikki jäseniämme ja toivomme hyvää kesää!

 

TOOL Ry:n puolesta,

 

Jarno, Anja ja Annamaria

 

 

26 05, 2023

Toolilainen 2/2023 on ilmestynyt

13 04, 2023

PUHE-JUDO-seminaari 18.3.2023

PUHE-JUDO-seminaari 18.3.2023

AKOL, SKO, TOOL-työhyvinvointihanke järjesti jäsenilleen suunnatun Puhe-Judo-seminaarin 18.3.2023 Helsingissä Akavatalolla. Kouluttajana tilaisuudessa oli asiantuntija Totti Karpela. Tilaisuuteen osallistui yli 50 ihmistä.

Tilaisuuden alussa Karpela esitti yleisölle vaikuttamisen perusteet ja mielenkiintoisten konkreettisten esimerkkien kautta perehdytti ihmisiä vaikuttamisen psykologiaan. Hänen mielestään, ystävällinen, mutta jämäkkä äänensävy sekä kasvojen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tutustuttiin erilaisiin kiihtyneisiin asiakastyyppeihin ja vaikutuskanavoihin, joilla asiakkaita pystyy rauhoittamaan (esim. empatialla, logiikalla tai jopa auktoriteetin käytöllä).

Kuuntelu on tärkeä keino Puhe-Judossa.  Teach-back -menetelmässä esim. terveydenhuollon ammattilaiset pyytävät potilasta/asiakasta ohjauskeskustelun aikana kertomaan hoitoon liittyvät keskeiset asiat. Menetelmän avulla ammattilainen voi myös varmistua, mitä asioita ohjauskeskustelussa tulisi vielä kerrata. Hyvä kuuntelija rekisteröi sanojen lisäksi non-verbaaliset viestit eli kehon liikkeet, äänen sävyt, tauot ja katseet. Ne laajentavat puheen merkitystä.

Paitsi opetustyössä, Puhe-Judon metodeja voidaan käyttää vaikka erilaisissa edunvalvontatilanteissa. Kuten valtakunnansovittelija Minna Helle totesi: ”Kuvittelemme, että löydämme yhteisymmärryksen, kun lataamme pöytään lisää argumentteja. Kuvittelemme, että puhumalla toisille ´järkeä´ saamme toiset näkemään maailman samoin kuin itse näemme”.

Ratkaisukeskeisyys on Puhe-Judon menetelmässä keskeinen asia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos tehtävä kehystetään myönteisesti, ihminen onnistuu siinä paremmin ja hänen aivonsa työskentelevät sitä ratkoessaan eri tavoin kuin silloin, kun se esitetään kielteisessä valossa. (Dr. Gina Rippon, Aston University, New Scientist, 2.3.2019). Luennoitsija korosti ammattilaisen oman rauhallisuuden ensiarvoisen tärkeyttä sekä sitä, että rajojen asettaminen ei saa kuulostaa rangaistukselta tai riitelyltä.

Puhe-Judo tilanteiden jälkeen on hyvä rentoutua ja reflektoida omista kokemuksista ja tunteista. Harrastukset, liikunta, Mindfulness eli tietoisuustaidot ovat hyödyllisiä keinoja. Oman työpisteen miellyttäväksi tekeminen ja hyvien asioiden muistaminen edesauttavat Puhe-judoilijan hyvinvointia.

Seminaarin osallistujat kehuivat luennoitsijan esiintymistaidot ja olivat tyytyväisiä luennon sisältöön. Näillä eväillä jokainen sai mahdollisuuden kokeilla menetelmiä omassa opetustyössään tai vaikka edunvalvonnan piireissä. Tilaisuuden lopussa vertaismentorointihankkeen osallistujat lyhyesti kertoivat kokemuksia projektista. Osallistujat olivat tyytyväisiä ryhmätyöskentelyyn ja kokivat, että hankkeen aikana heillä oli mahdollisuus jakaa erilaisia työhön liittyviä asioita ja keskustella hyödyllisistä käytännön asioista keskenään.

Lähte:  Puhe-Judon Perusteet Mielenrauha koulutuspalvelut Oy www.mielenrauha.com 18.3.2023 Totti Karpelan esitys

Jarno Varteva

TOOL ry

10 01, 2023

Kognitiivinen ergonomia

Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö työhyvinvoinnin tukena

 

AKOL-SKO-TOOL työhyvinvointihanke lähti toden teolla liikkeelle joulukuussa kognitiivisen ergonomian luennolla webinaarimuotoisena. Ilmoittautuneita oli yli 90. Saimme hienon puolitoistatuntisen Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Tiina Heusalan seurassa tärkeän aiheen äärellä.

Opettajien ja kouluttajien työ ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa sekä vapaassa sivistystyössä on mennyt yhä sirpaleisemmaksi, hektisemmäksi ja kuormittavammaksi. Työhyvinvointi on koetuksella. Työtehtäviä tulee lisää, työ keskeytyy päivän aikana erinäisten syiden takia ja työn sirpaleisuus on tosiasia. Näihin kaikkiin halusimme luennolta vinkkejä, ajatuksia ja toimintatapoja ja -malleja.

Tiina Heusalan luennolla lähdettiin liikkeelle kognitiivisen ergonomian määrittelystä ja mitä se ylipäätään tarkoittaa. Sen tarkoitus on kehittää ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutusta ihmisen tiedonkäsittelykykyihin ja -rajoituksiin sopivaksi. Tavoitteena on siis muokata mm. työtapoja, työoloja ja työkaluja siten, että työn tekeminen ei olisi aivoille niin kuormittavaa. Työn keskeytykset, häly ja meteli, tehtävien sirpaleisuus, tietotulva, monikanavainen viestintä, epäselvyydet työtehtävissä, monitekeminen ja uuden oppiminen lienee kaikille tuttuja haasteita omassa työssä. Lisättynä aikapaineella, voi todeta opetustyön olevan vaativaa aivotyötä. Se kuormittaa ja haastaa aivojamme. Ihmisen tiedonkäsittelykyvyt ovat rajallisia.

Kognitiivisesti kuormittavat työolosuhteet voivat heikentää työn laatua, vähentää työn sujuvuutta, lisätä virheitä ja pahimmillaan heikentää terveyttä. Siksi on tärkeää tarkastella oman työn osalta näitä kuormittavia tekijöitä ja miettiä, mitä asialle voisi tehdä. Onko itsellä mahdollisuus vaikuttaa näihin? Miten tiiminä voisi vaikuttaa asioihin? Voimmeko yhteisesti sopia tavoista tehdä työtä? Kuinka organisaatiotasolla voidaan edistää kognitiivisen ergonomian positiivista toteutumista? Esihenkilötyöllä on iso vaikutus asioiden etenemisessä. Oletteko keskustelleet esihenkilön kanssa yhdessä kognitiivisen ergonomian vaikutuksesta työhön? Voisiko kognitiivinen ergonomia olla osana perehdyttämistä ja mukana kehityskeskusteluissa? Löytyykö aiheesta organisaatiosi työhyvinvointistrategiasta tai -ohjelmasta? Tehtävä teille kaikille: ota selvää, miten asia on hoidettu juuri sinun työpaikallasi ja miten sitä voisi kehittää yhä parempaan suuntaan.

Luennon lopuksi kysyimme osallistujilta HowSpace-alustalla, mitkä tekijät vaikuttavat työssäsi negatiivisesti kognitiiviseen ergonomiaan? Eniten vastattiin ”sirpaleinen työnkuva”. Tässä tulokset kokonaisuudessaan:

Yhteenvetoa voi lyhyesti todeta kognitiivisen ergonomian olevan merkittävä asia työhyvinvoinnin tekijänä. Siksi on tärkeää ottaa sen toimivuus tarkasteluun jokaisessa oppilaitoksessa opettajien ja kouluttajien työhyvinvoinnin edistäjänä.

 

Työhyvinvointiterveisin,

Maarit Rahkola, pj.

AKOL ry

 

Lähteet:

Tiina Heusala, TTL: kognitiivinen ergonomia luento / webinaari 14.12.2023 sekä keskustelut luennolla

AKOL-SKO-TOOL työhyvinvointihanke: HowSpace-työskentely

 

 

11 08, 2022

KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT SYKSY 2022

Klikkaamalla Kokoukset välilehteen löydät kaikki syksyn kokoukset ja tapahtumat:

hallituksen kokoukset, valtuuston ajankohta, koulutukset ja muut tapahtumat.

Tutustu tapahtumiin ja laita ne kalenteriin.

Kiitos!

 

Go to Top