Tietoa Annamaria Erdei

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Annamaria Erdei on luonut 47 artikkelia.
18 09, 2019

TOOLin hallituksen kokous 9-2019

OAJ:n korkeakouluasiamies Pasi Repo vieraili hallituksen kokouksessa kertomassa Sivistan kanssa käytävien neuvottelujen vaiheista. Hän on mukana työryhmässä, joka viime neuvottelukierroksella asetettiin purkamaan  tiettyjä sopimusmääräyksiä (saatavuuslisä, sidotun ja sitomattoman työajan suhde, 35 viikkoa). Työryhmä on kokoontunut vasta kaksi kertaa, mutta Sivista on määrätietoisesti ajamassa heikennyksiä. TOOLin hallitus laatii Revon esityksen pohjalta esityksen mainittujen sopimusmääräysten säilyttämistavasta OAJ:n TUPA-toimikuntaa varten. Hallituksen kokouksessa vieraili myös toimistosihteeri Anja Tahvanainen kertomassa jäsenmaksuperinnästä. Hallitus päätti, että työnantajakohtaisiin yhdistyksiin liittymisen myötä syntyviä paikallisyhdistysten jäsenmaksuja ei jatkossakaan korvata valtakunnallisen TOOLin varoista. Lisäksi hallituksen kokouksessa keskusteltiin OAJ:n ja TOOLin tukirahastojen yhdistämisestä ja laati asiasta tiedotteen, jonka lopullinen versio lähetetään valtuutetuille ja jäsenyhdistysten puheenjohtajille syyskuun lopulla.

21 11, 2018

TOOLin syysvaltuston kokous 2018

TOOLin syysvaltuustossa Seinäjoen SeAMK:ssa 16.-17.11. oli puhujavieraina eduskunnan puhemies Paula Risikko ja SeAMK:n rehtori Tapio Varmola. Kokouksessa myös käytiin vilkasta keskustelua ja tehtiin runsaasti henkilövalintoja:

TOOL ry puheenjohtajisto 2019-2020:

Jarno Varteva, puheenjohtaja
Esa Salmikangas, 1.varapuheenjohtaja
Leif Östman, 2.varapuheenjohtaja

Valtuusto valitsi hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 2019-2020:

jäsen                                  varajäsen
Ari Ekholm                          Tomi Hämäläinen
Heikki Heiskanen               Alla Lemechkova-Toivonen
Lasse Hillman                     Vesa Slotte

Valtuuston varapuheenjohtaja Lasse Hillman on vuoden 2019 alusta lukien jäävi toimimaan tehtävässä, koska siirtyy hallituksen jäseneksi. Valtuuston varapuheenjohtajaksi kauden loppuun eli vuoden 2019 loppuun valittiin Pekka Lähdesmäki.

Valtuuston päätöksen mukaisesti TOOLin vaalivaliokunnan muodostaa vuonna 2019 puheenjohtaja Timo Tommila sekä jäsenet Tapani Järvenpää, Juhani Rouvali ja Ville Salmi.

Go to Top