Tietoa Heini Hietikko

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Heini Hietikko on luonut 42 artikkelia.
21 11, 2018

TOOLin syysvaltuston kokous 2018

TOOLin syysvaltuustossa Seinäjoen SeAMK:ssa 16.-17.11. oli puhujavieraina eduskunnan puhemies Paula Risikko ja SeAMK:n rehtori Tapio Varmola. Kokouksessa myös käytiin vilkasta keskustelua ja tehtiin runsaasti henkilövalintoja:

TOOL ry puheenjohtajisto 2019-2020:

Jarno Varteva, puheenjohtaja
Esa Salmikangas, 1.varapuheenjohtaja
Leif Östman, 2.varapuheenjohtaja

Valtuusto valitsi hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 2019-2020:

jäsen                                  varajäsen
Ari Ekholm                          Tomi Hämäläinen
Heikki Heiskanen               Alla Lemechkova-Toivonen
Lasse Hillman                     Vesa Slotte

Valtuuston varapuheenjohtaja Lasse Hillman on vuoden 2019 alusta lukien jäävi toimimaan tehtävässä, koska siirtyy hallituksen jäseneksi. Valtuuston varapuheenjohtajaksi kauden loppuun eli vuoden 2019 loppuun valittiin Pekka Lähdesmäki.

Valtuuston päätöksen mukaisesti TOOLin vaalivaliokunnan muodostaa vuonna 2019 puheenjohtaja Timo Tommila sekä jäsenet Tapani Järvenpää, Juhani Rouvali ja Ville Salmi.

10 09, 2018

TOOLin hallituksen kokous 7.9.

Kokouksessa päivitettiin TOOLin koulutuspoliittiset tavoitteet ja kuultiin OAJ:n ajankohtaisista KOPO-tavoitteista korkeakouluasiamies Pasi Revolta. Työnantajakohtaisten yhdistysten sääntöjä käsiteltiin 1. varapuheenjohtaja Reijo Mannisen laatiman esityksen pohjalta. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi luonnos uudeksi sijoitussuunnitelmaksi 2.varapuheenjohtaja Leif Östmanin esityksen pohjalta.

27 08, 2018

Hallituksen suunnittelukokouksen kuulumisia

TOOLin hallituksen suunnittelukokouksessa 6.-9.8. valmisteltiin tulevan kauden tulo- ja palkkapoliittisia sekä koulutuspoliittisia tavoitteita. Hallitus kävi myös keskustelua keinoista, joilla sidosryhmiin ja Visio 2030-työhön pyritään vaikuttamaan. Myös lähestyvät eduskuntavaalit otetaan hallitustyöskentelyssä huomioon. Järjestöasioista esillä oli erityisesti työnantajakohtaisten yhdistysten säännöt.

Go to Top