Tietoa Annamaria Erdei

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Annamaria Erdei on luonut 6 artikkelia.
13 10, 2022

Toolilainen 3/2022 on ilmestynyt

10 10, 2022

Jäsenkirje 2022-2

 

Jäsenkirje 2-2022 – lähetetty 29.9.2022

TOOLin koulutuspäivän keskeisenä teemana oli Sivistan uusi sopimus

Luottamusmiehille ja yhdistysten puheenjohtajille tarkoitettu asiarikas ja mielenkiintoinen tilaisuus järjestettiin 2.9.2022. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoi olevansa iloinen uudesta tehtävästään, jossa heti sai tehtäväkseen tärkeitä asioita ja haasteita. Hän korosti, että luottamusmiesten kouluttaminen sekä toiminnan turvaaminen on keskeinen asia järjestössä. OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoi sopimusneuvotteluista. Keväällä alkaneen sopimuksettoman tilanteen ja neuvottelujen jälkeen – jonka aikana Sivistan ensimmäiset sovintoehdotukset hylättiin – elokuun alussa syntynyt sopimusratkaisu on hyvä kompromissi. Paremmat ehdot olisivat vaatineet vakavia työtaisteluja. OAJ:n erityisasiantuntija Pasi Repo kertoi Sivistan sopimusratkaisusta ja sopimuksen sisällöstä. Sopimusratkaisuun vaikuttivat vahvasti kunta-alan järjestölliset toimet ja kunta alan sopimusratkaisu. Yleiskorotus 1.9.2022 alkaen on 2,0 %. Silloin korotetaan henkilökohtaisia palkkoja, taulukkopalkkoja, euromääräisiä lisiä ja palkkioita. Toolilaisen numerossa 3/2022 elokuussa syntynyttä sopimusratkaisua käsitellään syvällisesti (lehti ilmestyy 14.10.2022).

OAO:n puheenjohtaja Lauri Hietalahti kertoi OAO:n toiminnasta sekä tavoitteista. Hän aloitti tehtävässä 1.8.2022. OAJ:n Ammatilliset Opettajat ry OAO on nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutukseen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osaamisen ja sivistyksen asiantuntija ja edunvalvoja. Jäseninä ovat valtakunnalliset yhdistykset AKOL, AO, KEA, KSOLLI, SKO, SMOL ja TOOL. Lauri kertoi muutamista ammattikorkeakouluopettajille tärkeistä koulutuspoliittisista tavoitteista, joiden saavuttamiseksi OAO valmistaa oman vaikuttamisohjelman ja aineistot sekä järjestää eduskuntavaaleihin liittyen vaalitilaisuuden tammikuussa. OAO tekee vaikuttamistyötä yhdessä OAJ:n ja muiden toimijoiden kanssa.

TOOLin 1. varapuheenjohtaja Esa Salmikangas kertoi työajan suunnittelusta ja seurannasta. Työaikasuunnitelmaa tulee tarkistaa aina vastaamaan todellisen työajan käyttöä, joten työaikasuunnitelman toteuttamista pitää seurata säännöllisesti. Tärkeä olisi käyttää samaa proseduuria ja työkaluja kaikilla, mutta se, miten TASin muuttaminen toteutetaan ja mihin muutos tallennetaan, ei ole yksinkertaista. TOOLin 2. varapuheenjohtajan Ari Ekholmin esityksen aiheena oli TAS-ohjeen tulkitseminen ja TAS-suunnittelun sekä työehtosopimuksen suhde. Materiaalina tässä hän käytti Satakunnan ammattikorkeakoulun TAS-ohjetta. Lopulta TOOL RY:n puheenjohtaja Jarno Varteva puhui valtakunnallisen yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Hän korosti myös sitä, miten tärkeää on, että TOOL itse hoitaa aktiivisesti tekniikan ja liikenteen koulutuspolitiikkaa sekä edunvalvontaa omien erityispiirteiden ja erityisehtojen kannalta. Todettiin, että TOOLin olemassaololle on olemassa edelleen vankat perusteet. Koulutuspäivän osallistujat totesivat koulutuspäivän olleen onnistunut ja hyödyllinen päivä. He kokivat, että oli mieluisaa päästä paikan päällä tapaamaan kollegioita.

OKKA-päivät 16.–17.9. Tampere

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön järjestämiin Ammatillisiin opettajapäiviin 2022 osallistui lähes 200 ihmistä.

Perjantain aihe oli Hyvinvoiva opettaja ja puheenjohtajana toimi OKKA-säätiön johtaja Tuulikki Similä.
Lauantaina käsiteltiin erityisesti vastuullista ja kestävää tulevaisuutta ja puheenjohtajana toimi OAO:n puheenjohtaja Lauri Hietalahti. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto aloitti puheensa viittaamalla OAJ:n arvoihin, joista yksi on vastuullisuus. Murron mukaan viimeiset vuodet yhteiskunnassa on kuljettu kriisistä toiseen. Korona-tilanne, Ukrainan sota ja energiakriisi ovat vaikuttaneet opettajien työhön ja tilanteeseen. Haasteita ovat muun muassa julkisen talouden velkaantuminen sekä yhteiskunnalliset muutokset ja työmarkkinajärjestelmän murros, jotka kaikki ovat lisänneet opettajien kuormitusta.

Vaikka Suomi on koulutusrahoituksen keskivertomaa, opetuksen rahoituksessa on esiintynyt ongelmia. Opettajapula on paheneva ja koskee kaikkia koulutusasteita. Kelpoisia opettajia tarvitaan.
Onnistuneiden sopimusneuvottelujen jälkeen ja eduskuntavaalien lähestyessä nyt on taas aika vaikuttaa. Murron mukaan työmarkkina- ja sopimusjärjestelmän kehittäminen on tarpeen.

Puheensa lopussa Murto korosti, että pedagoginen hyvinvointi vahvistaa jäsenten työhyvinvointia. Käynnissä olevan HyPe-hankeen päätoteuttajana toimi OAJ, yhteistyössä Sivistystyönantajat ry:n ja Haaga-Helian kanssa. Hankkeen avulla tunnistetaan ja kehitetään korkeakoulujen henkilöstön hyvinvoinnin käytäntöjä.

Muista päivittää tiedot OAJ:n omat tiedot osiossa

TOOLilla ei ole oma erillistä jäsenrekisteriä vaan TOOLin toimisto hakee jäsenten tiedot OAJ:n järjestelmästä. Muista aina päivittää tietosi, kun elämässäsi on muutoksia (esim. työnantaja vaihtuu, muutat toiseen osoitteeseen tai jäät eläkkeelle).

Näin päivität tiedot OAJ:n järjestelmässä:

Kirjaudu omiin tietoihisi. Kirjautumisohjeita on OAJ:n verkkosivulla.

Jos tunnet TOOLin jäseniä, jotka eivät saaneet tätä jäsenkirjettä, pyydä heitä tarkistamaan onko sähköpostitiedot ajan tasalla OAJ:n järjestelmässä.

Jos et vielä tarkistanut jäsenmaksujasi, muista tehdä se

TOOLin syysvaltuustossa 18.12.2021 on päätetty alentaa 1.1.2022 alkaen jäsenmaksu 0,90 %:iin, johon lisätään mahdolliset paikallisyhdistyksen maksut (vuonna 2021 jäsenmaksu oli 1,00 % + mahdolliset paikallisyhdistyksen maksut).
Mikäli olet antanut perintäsopimusvaltakirjan työnantajallesi, tarkistathan, että jäsenmaksusi on peritty oikein 1.1.2022 alkaen.
Jos löydät epäkohtia, ole hyvä ja kirjoita TOOLin toimistosihteerille Anja Tahvanaiselle: jasenrek@tool.fi
Kiitos!

TULEVAT TAPAHTUMAT

Syysvaltuusto

pe 25- la 26.11.2022 syysvaltuuston hybridi kokous, Akavatalo

Koulutukset ja muut tapahtumat

ti 1.11 klo 16.00 TOOLin etäkoulutus kaikille jäsenille verkossa. Aihe: tekijänoikeus ja työehtosopimukset
to 3 – pe 4.11.2022 Turussa Merenkulun messut, järjestäjä Aboa Mare, illalla 4.11.2022 Kipparijuhlat

Kaikki syksyn tapahtumat löytyvät myös TOOLin kotisivuilta: https://www.tool.fi/kokoukset/

Kiitämme kaikki jäseniämme ja toivomme hyvää syksyn jatkoa!

TOOL Ry:n puolesta,

Jarno, Anja ja Annamaria

 

 

18 08, 2022

AKOL-SKO-TOOL työhyvinvointiseminaari

AKOL, SKO ja TOOL saivat OAJ:n Työhyvinvointirahaston myöntämän apurahan, jolla järjestämme yhteistyössä työhyvinvointiin liittyvää koulutusta, webinaareja ja tilaisuuksia jäsenistöllemme v. 2022-2023 aikana. Hankkeemme nimi on Yhteistyöverkostosta (AKOL, SKO, TOOL) avaimia työhyvinvointiin – työnantajaedustajat mukaan kehitystyöhön! Puheenjohtajat ovat työstäneet alustavaa hanketoteutusta, jonka pohjalta hallitukset kokoontuvat yhteisseminaariin lokakuun lopussa jatkamaan suunnittelua. Lisää tietoa on tulossa hankkeen edetessä.

Kuvassa Maarit Rahkola (AKOL), Jarno Varteva (TOOL) ja Ulla Kangasniemi (SKO).

11 08, 2022

KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT SYKSY 2022

Klikkaamalla Kokoukset välilehteen löydät kaikki syksyn kokoukset ja tapahtumat:

hallituksen kokoukset, valtuuston ajankohta, koulutukset ja muut tapahtumat.

Tutustu tapahtumiin ja laita ne kalenteriin.

Kiitos!

 

Go to Top