27 08, 2018

Hallituksen suunnittelukokouksen kuulumisia

TOOLin hallituksen suunnittelukokouksessa 6.-9.8. valmisteltiin tulevan kauden tulo- ja palkkapoliittisia sekä koulutuspoliittisia tavoitteita. Hallitus kävi myös keskustelua keinoista, joilla sidosryhmiin ja Visio 2030-työhön pyritään vaikuttamaan. Myös lähestyvät eduskuntavaalit otetaan hallitustyöskentelyssä huomioon. Järjestöasioista esillä oli erityisesti työnantajakohtaisten yhdistysten säännöt.

25 01, 2018

TOOLin hallituksen kokous 19.1.

Kokouksen 1/2018 tärkeimmät: keskustelu TOOLin palkkaneuvottelutavoitteiden edistämisestä OAJ:n sisällä ja keskustelu puutteesta osalla kielten- ja viestinnänopettajien sopimusta; TOOLin tavoitteena on laajentaa saatavuuslisä koskemaan kaikkia tekniikan sopimuksessa olevia opettajia.  Lisäksi hallitus kävi keskustelua OAJ:n valtuustovaalista, johon TOOL osallistuu omana vaaliliittonaan kuuden ehdokkaan voimin.

Go to Top