1 04, 2019

Hallituksen kokous ja osallistuminen Inssiforumiin 27.-28.3.

TOOLin hallitus kokousti 27.3. Inssiforumin yhteydessä Vaasassa. Hallituksen kokouksessa käsiteltiin muun muassa tekijänoikeussopimuksia sekä Toolin osallistumista Inssiforumiin.

Inssiforumissa TOOLilta oli monta edustajaa paikalla, ja TOOLin puheenjohtaja Jarno Varteva juonsi paneelikeskustelua insinöörikoulutuksen tulevaisuudesta. Paneelikeskustelussa nostettiin esille tärkeitä koulutuspoliittisia asioita, joilla oli vahva yhteys edunvalvontaan. Inssiforumista ja paneelikeskustelun sisällöstä voi lukea myöhemmin lisää TOOLin kotisivuilta sekä Toolilaisesta.

21 11, 2018

TOOLin syysvaltuston kokous 2018

TOOLin syysvaltuustossa Seinäjoen SeAMK:ssa 16.-17.11. oli puhujavieraina eduskunnan puhemies Paula Risikko ja SeAMK:n rehtori Tapio Varmola. Kokouksessa myös käytiin vilkasta keskustelua ja tehtiin runsaasti henkilövalintoja:

TOOL ry puheenjohtajisto 2019-2020:

Jarno Varteva, puheenjohtaja
Esa Salmikangas, 1.varapuheenjohtaja
Leif Östman, 2.varapuheenjohtaja

Valtuusto valitsi hallituksen erovuoroisten jäsenien tilalle jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 2019-2020:

jäsen                                  varajäsen
Ari Ekholm                          Tomi Hämäläinen
Heikki Heiskanen               Alla Lemechkova-Toivonen
Lasse Hillman                     Vesa Slotte

Valtuuston varapuheenjohtaja Lasse Hillman on vuoden 2019 alusta lukien jäävi toimimaan tehtävässä, koska siirtyy hallituksen jäseneksi. Valtuuston varapuheenjohtajaksi kauden loppuun eli vuoden 2019 loppuun valittiin Pekka Lähdesmäki.

Valtuuston päätöksen mukaisesti TOOLin vaalivaliokunnan muodostaa vuonna 2019 puheenjohtaja Timo Tommila sekä jäsenet Tapani Järvenpää, Juhani Rouvali ja Ville Salmi.

10 09, 2018

TOOLin hallituksen kokous 7.9.

Kokouksessa päivitettiin TOOLin koulutuspoliittiset tavoitteet ja kuultiin OAJ:n ajankohtaisista KOPO-tavoitteista korkeakouluasiamies Pasi Revolta. Työnantajakohtaisten yhdistysten sääntöjä käsiteltiin 1. varapuheenjohtaja Reijo Mannisen laatiman esityksen pohjalta. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi luonnos uudeksi sijoitussuunnitelmaksi 2.varapuheenjohtaja Leif Östmanin esityksen pohjalta.

Go to Top