18 09, 2019

TOOLin hallituksen kokous 9-2019

OAJ:n korkeakouluasiamies Pasi Repo vieraili hallituksen kokouksessa kertomassa Sivistan kanssa käytävien neuvottelujen vaiheista. Hän on mukana työryhmässä, joka viime neuvottelukierroksella asetettiin purkamaan  tiettyjä sopimusmääräyksiä (saatavuuslisä, sidotun ja sitomattoman työajan suhde, 35 viikkoa). Työryhmä on kokoontunut vasta kaksi kertaa, mutta Sivista on määrätietoisesti ajamassa heikennyksiä. TOOLin hallitus laatii Revon esityksen pohjalta esityksen mainittujen sopimusmääräysten säilyttämistavasta OAJ:n TUPA-toimikuntaa varten. Hallituksen kokouksessa vieraili myös toimistosihteeri Anja Tahvanainen kertomassa jäsenmaksuperinnästä. Hallitus päätti, että työnantajakohtaisiin yhdistyksiin liittymisen myötä syntyviä paikallisyhdistysten jäsenmaksuja ei jatkossakaan korvata valtakunnallisen TOOLin varoista. Lisäksi hallituksen kokouksessa keskusteltiin OAJ:n ja TOOLin tukirahastojen yhdistämisestä ja laati asiasta tiedotteen, jonka lopullinen versio lähetetään valtuutetuille ja jäsenyhdistysten puheenjohtajille syyskuun lopulla.

10 06, 2019

Hallituksen kokous 7.6.

OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos vieraili TOOLin hallituksen kokouksessa 7.6. keskustelemassa työehtosopimuksista, tekniikan erityisehdoista sekä järjestelyeristä. Hallituksen kokouksessa käytiin myös läpi omia tulo- ja palkkapoliittisista neuvottelutavoitteita, joista keskusteltiin ensin vain hallituksen kesken.

21 05, 2019

Hallituksen kokous 17.5.

TOOLin hallituksen kokouksessa 17.5. keskusteltiin ajankohtaisista hallitusneuvotteluihin liittyvistä ammattikorkeakoulujen koulutuspoliittisista linjauksista, tulo- ja palkkapolitiikan keinoista ja linjauksista, TOOLin työtaistelurahaston kehittämisestä sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä ammatillisen toisen asteen koulutuksen kanssa.

Go to Top