Hallitus

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja on vastuussa toiminnastaan valtuustolle. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitsee valtuuston syyskokous aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta eli kolme kautta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä ja linjauksista Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä.

Hallituksen kokoukset vuonna 2017

• perjantai 20.1.2017 klo 9-16 Pasila, Akavatalo
• perjantai 17.2.2017 klo 9-16 Pasila, Akavatalo
• perjantai 31.3.2017 klo 9-16 Pasila, Akavatalo
• perjantai 28.4.2017 klo 10-14 Pasila, Akavatalo
• tiistai-perjantai 1.8.-4.8.2017 Kaunas (suunnittelukokous)
• perjantai 22.9.2017 klo 12-16 Pasila, Akavatalo
• perjantai 27.10.2017 klo 12-16 Pasila, Akavatalo
• perjantai 17.11.2017 klo 12-15 Turku, Aboa Mare
• perjantai 15.12.2017 klo 12-16 Pasila, Helsinki

Ohessa kaavake ja ohje matkalaskun laatimista varten.

Matkalasku 2017

Matkustusohje 2017

 
TOOLin hallitus 2017

Puheenjohtajisto

Jarno Varteva, ensimmäinen varapuheenjohtaja (hoitaa puheenjohtajan tehtävää toistaiseksi)
Metropolia ammattikorkeakoulu
jarno.varteva@metropolia.fi
040 334 1591

Reijo Manninen, toinen varapuheenjohtaja
reijo.manninen@tamk.fi
040 081 7334

Hallituksen jäsenet

Ari Ekholm
ari.ekholm@samk.fi
040 485 1441

Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@seamk.fi
040 830 4269

Leif Östman
leif.ostman@novia.fi
044 780 5572

Olli Sankilampi
olli.sankilampi@savonia.fi
050 530 5721

Susanna Kujanpää
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
susanna.kujanpaa@oamk.fi
040 576 0739

Timo Junell
Metropolia ammattikorkeakoulu
timo.junell@metropolia.fi

Hallituksen varajäsenet

Tomi Hämäläinen (Ari Ekholm)
tomi.hamalainen@metropolia.fi
040 730 7764

Juuso Huhtiniemi (Heikki Heiskanen)
juuso.huhtiniemi@tamk.fi
050 374 7455

Robert Stolpe (Leif Östman)
robert.stolpe@axxell.fi
044 739 7262

Arto Toppinen (Susanna Kujanpää)
arto.toppinen@savonia.fi
044 785 6222

Marjut Haimila (Timo Junell)
marjut.haimila@metropolia.fi
040 593 7579