Hallitus

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa ja on vastuussa toiminnastaan valtuustolle. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuusi muuta jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet valitsee valtuuston syyskokous aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta eli kolme kautta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen päätöksistä ja linjauksista Toolilainen-lehdessä ja sähköisessä jäsenkirjeessä.

TOOL SÄÄNNÖT

Hallituksen kokoukset vuoden 2018 kevätkaudella:

  • 19.1. Pasila (TUPA-työryhmä kokoontuu klo 9.30-11.15)
  • 22.-23.2 Vierumäki (hallituksen kokous + neuvottelu OAJ:n johdon kanssa)
  • 16.3. Pasila (talous- ja sijoitustyöryhmä kokoontuu klo 9.30-11.15)
  • 13.4. Pasila (KOPO-työryhmä sekä järjestö- ja viestintätyöryhmä kokoontuvat klo 9.30-11.15)
  • 4.5. Pasila
  • kesäkuussa järjestetään kokous tarvittaessa
  • hallituksen suunnittelukokous 6.-9.8.2018

Ohessa kaavake ja ohje matkalaskun laatimista varten.

Matkalasku 2018

Matkustusohje 2018

TOOLin hallitus 2018

Puheenjohtajisto

Jarno Varteva, puheenjohtaja
jarno.varteva@metropolia.fi
040 334 1591

Reijo Manninen, ensimmäinen varapuheenjohtaja
reijo.manninen@tamk.fi
040 081 7334

Leif Östman, toinen varapuheenjohtaja
leif.ostman@novia.fi
050 302 8314

Hallituksen jäsenet

Ari Ekholm
ari.ekholm@samk.fi
040 485 1441

Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@seamk.fi
040 830 4269

Robert Stolpe
robert.stolpe@axxell.fi
040 057 6126

Olli Sankilampi
olli.sankilampi@savonia.fi
050 530 5721

Susanna Kujanpää
susanna.kujanpaa@oamk.fi
040 576 0739

Timo Junell
timo.junell@metropolia.fi

Hallituksen varajäsenet

Tomi Hämäläinen (Ari Ekholm)
tomi.hamalainen@metropolia.fi
040 730 7764

Juuso Huhtiniemi (Heikki Heiskanen)
juuso.huhtiniemi@tamk.fi
050 374 7455

Tommy Nyman (Robert Stolpe)
tommy.nyman@novia.fi
044 762 3228

Riitta Niemelä (Susanna Kujanpää)
riitta.niemela@vamk.fi
040 822 618

Marjut Haimila (Timo Junell)
marjut.haimila@metropolia.fi
040 593 7579